Świadczenie usług w zakresie organizacji kongresu pn. Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2018 (sygn. post. ZP.272.28.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.03.2018
  • Termin składania ofert: 10.04.2018 r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert: 10.04.2018 r. o godz. 11:00


    Składanie ofert: 11.04.2018 r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert: 11.04.2018 r. o godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji