Zorganizowanie i obsługa seminarium, którego tematem będzie polityka spójności oraz nabory przeprowadzane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020), dotyczące profilaktyki zdrowotnej i projektów badawczo-rozwojowych (sygn. post. ZP.272.69.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.08.2018
  • Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz. 10:00
    Otwracie ofert: 17.08.2018 r. o godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji