Świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego - postępowanie znak: ZP.272.74.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.08.2018
  • Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert nastąpi 17.08.2018 r. o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji