Świadczenie usługi cateringowej podczas finału Konkursu na najlepszych policjantów, strażaków PSP i strażaków OSP województwa łódzkiego w 2018 r. - post. znak: ZP.272.77.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.08.2018
  • Termin składania ofert: 28.08.2018 r. do godz.10:00
    Otwarcie ofert 28.08.2018 r. o godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji