Świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego - postępowanie znak: ZP.272.78.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.08.2018
  • Termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz. 10.00
    Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2018 r. o godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji