Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań regionalnej grupy interesariuszy projektu „BioGov – Celebrating Biodiversity Governance” w 2019 i 2020 roku (sygn. post. ZP.272.2.2019)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.02.2019
  • Termin składania ofert: 19.02.2019 r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert: 19.02.2019 r. o godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji