Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/19

Projekt WND-RPLD.06.01.01-10-0001/20 pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” złożony przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.07.2020
Czytany 42 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  09.07.2020 - 10:29