Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury


Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to  prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją przyznania nagrody  Sejmiku Województwa Łódzkiego, jest potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.


Zgodnie z regulaminem Nagrody, kandydaci powinni być zgłaszani przez poszczególnych członków Kapituły, grupę co najmniej 7 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, a także szkoły artystyczne i uczelnie. Nagroda ma charakter finansowy – dla osoby fizycznej wynosi nie więcej niż 10 tys. zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, nie więcej niż 20 tys. zł brutto.

Sejmik Województwa Łódzkiego przyznaje Nagrody po rozpatrzeniu zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę Nagrody. W skład Kapituły wchodzą:

 • Przewodniczący Kapituły - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • Przewodniczący Klubów Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu;
 • Członek Zarządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za zadania z zakresu kultury.

Podstawy prawne ustanawiające Nagrodę oraz określające zasady i tryb jej przyznawania:

 1. Uchwała Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
 2. Uchwała Nr XLVI/595/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
 3. Regulamin przyznawania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
 4. Uchwała Nr LIII/669/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania. 


Wnioski o przyznanie Nagrody, powinny być przekazywane z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:

 • prawidłowo wypełnionym wnioskiem o przyznanie Nagrody
 • prawidłowo wypełnionym oświadczeniem do celów podatkowych dla osób fizycznych
 • podpisaną klauzulą informacyjną


Wzory powyższych dokumentów znajdują się w zakładce ,,pliki do pobrania’’.
Wypełnione wnioski można składać  od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2024 roku  w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź) – lub przesyłać pocztą na adres:
 
Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowych informacji udzielają:

Jolanta Kościelska pod numerem telefonu: (42) 663 3 044 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

Monika Szydziak pod numerem telefonu: (42) 663 30 58 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

  

Informujemy, że we wniosku o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w pkt. 5 ,,Oświadczenia'' wymagane są podpisy wnioskodawcy oraz kandydata.

Pliki do pobrania:

 

Data Tytuł
19.06.2018 Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
19.06.2018 Załącznik Nr 2 - Oświadczenie do celów podatkowych dla osób fizycznych
19.06.2018 Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna
   
Laureaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury:

Data Tytuł
27.09.2016 Uchwała Nr XXVIII/364/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
26.09.2017 Uchwała Nr XLIII/536/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
25.09.2018

Uchwała Nr LVI/692/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

29.10.2019 Uchwała Nr XII/198/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/347/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
26.10.2021 Uchwała Nr XXXVIII/471/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
25.10.2022 Uchwała Nr XLIX/590/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
Czytany 33253 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Krasoń
Data publikacji:  17.05.2016 - 08:44
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 09.05.2024 - 14:23