Komunikaty - Porządki obrad

21.09.2022 - 10:34

Porządek obrad XLVIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 września 2022 roku (wtorek), godz.13.00 

24.08.2022 - 10:40

Porządek obrad XLVII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek), godz. 13.00

15.06.2022 - 11:21

Porządek obrad XLVI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek), godz.15.30 

31.05.2022 - 13:18

Na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) planowana jest XLVI sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji, porządku obrad oraz trybie i warunkach jej odbywania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

W debacie nad Raportem mogą podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Wzorem formularza zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Oświadczeniem zgłaszającego udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Wzorem list poparć dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

05.05.2022 - 10:09

Porządek obrad XLV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 11 maja 2022 roku (środa), godz. 13.30 

23.03.2022 - 10:44

Porządek obrad XLIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 29 marca 2022 roku (wtorek), godz.13.30

16.03.2022 - 16:32

Porządek obrad XLIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 18 marca 2022 roku (piątek), godz.12.00

22.02.2022 - 10:22

Porządek obrad XLII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 28 lutego 2022 roku (poniedziałek), godz.13.00

19.01.2022 - 10:14

Porządek obrad XLI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 25 stycznia 2022 roku (wtorek), godz.13.30

01.12.2021 - 10:26

Porządek obrad XL sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 7 grudnia 2021 roku (wtorek), godz. 14.30       

29.10.2021 - 15:55

Porządek obrad XXXIX sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 3 listopada br. (środa) godz. 16.00

20.10.2021 - 11:27

Porządek obrad XXXVIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 26 października 2021 roku (wtorek), godz. 13.00    

28.09.2021 - 08:16

Porządek obrad  XXXVII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

28 września 2021 roku (wtorek), godz. 18:00

22.09.2021 - 20:09

Porządek obrad XXXV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu  23 września (czwartek) godz.18.00

21.09.2021 - 11:03

Porządek obrad XXXVI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 28 września 2021 roku (wtorek), godz. 14.00    

23.08.2021 - 10:24

Porządek obrad XXXIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek), godz. 14:00

26.07.2021 - 11:39

Porządek obrad XXXIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie
w dniu 27 lipca 2021 roku (wtorek), godz. 14.30

16.06.2021 - 09:51

Porządek obrad XXXII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie
     22 czerwca 2021 roku (wtorek), godz. 13.30

31.05.2021 - 14:16

Na dzień 22 czerwca 2021 r. (wtorek) planowana jest XXXII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji oraz porządku obrad zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

W debacie nad Raportem mogą w zdalnym trybie podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Wzorem formularza zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Oświadczeniem zgłaszającego udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Wzorem list poparć dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r. - prosimy drukować dwustronnie.

29.04.2021 - 20:09

Porządek obrad XXXI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 6 maja 2021 roku (czwartek), godz. 14:00

Strona 1 z 2