Komunikaty - Porządki obrad

15.11.2023 - 10:06

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Porządek obrad LXIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 13.30

13.11.2023 - 16:10

Porządek obrad LXII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 16.00

18.10.2023 - 09:40

                                                                                                                                   

Porządek obrad LXI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego

przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi

w dniu 24 października 2023 r. (wtorek), godz. 17.00

02.10.2023 - 10:28


Porządek obrad LX sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 6 października 2023 r. (piątek), godz. 17.00

23.08.2023 - 09:46

Porządek obrad LIX sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 13:00
                                                                                        

21.06.2023 - 10:18


Porządek obrad LVIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 14.00

31.05.2023 - 10:57

Na dzień 27 czerwca 2023 r. (wtorek) planowana jest LVIII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji, porządku obrad oraz miejscu jej odbywania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r. (link)

W debacie nad Raportem mogą podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 i z 2023 r. poz. 572).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

„Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.”(link)

Wzorem formularza „Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.”(link)

„Oświadczeniem zgłaszającego swój udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.” (link)

Wzorem „Listy poparcia dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.” (link) - prosimy drukować dwustronnie.

17.05.2023 - 11:44

Porządek obrad LVII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 23 maja 2023 roku (wtorek), godz. 13.30.

19.04.2023 - 10:12

Porządek obrad LVI sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 25 kwietnia 2023 roku (wtorek), godz. 13.30.

22.03.2023 - 10:51

Porządek obrad LV sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 28 marca 2023 roku (wtorek), godz. 13.00

22.02.2023 - 10:06

Porządek obrad LIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 28 lutego 2023 roku (wtorek), godz.13.00

25.01.2023 - 10:35

Porządek obrad LIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek), godz. 12.30 

10.01.2023 - 16:24

Porządek obrad LII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek), godz. 10:30

14.12.2022 - 11:02

Porządek obrad LI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek), godz. 13.00

16.11.2022 - 11:07

         Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego,

która odbędzie się w siedzibie

Łódzkiego Domu Kultury, ul. gen. Romualda Traugutta 18

w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek), godz. 13.30

19.10.2022 - 13:09

 

         Porządek obrad XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego,

która odbędzie się w siedzibie

Łódzkiego Domu Kultury, ul. gen. Romualda Traugutta 18

w dniu 25 października 2022 roku (wtorek), godz. 13.30 

21.09.2022 - 10:34

Porządek obrad XLVIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 września 2022 roku (wtorek), godz.13.00 

24.08.2022 - 10:40

Porządek obrad XLVII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek), godz. 13.00

15.06.2022 - 11:21

Porządek obrad XLVI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek), godz.15.30 

31.05.2022 - 13:18

Na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) planowana jest XLVI sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji, porządku obrad oraz trybie i warunkach jej odbywania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

W debacie nad Raportem mogą podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Wzorem formularza zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Oświadczeniem zgłaszającego udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Wzorem list poparć dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (link)

Strona 1 z 3