Decyzje Administracyjne

Amrozik Magdalena
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.25 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 07.01.2019 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 15.01.2019 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Canert - Gołygowska Kinga
2017.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.1017 r.
2018.01.25 oświadczenie z dnia 22.01.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.

Cyrulska Halina
2019.07.14 oświadczenie z dnia 22.05.2019 r.


Czajkowska Beata
2016.03.31 oświadczenie z dnia 25.03.2016 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.01.25 oświadczenie z dnia 02.01.2018
2018.05.22 oświadczenie majątkowe za 2017 r.


Dzierbicki Andrzej
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2015.09.08 oświadczenie z dnia 04.08.2015 r.
2015.09.08 oświadczenie z dnia 28.08.2015 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.07.03 oświadczenie z dnia 31.03.2017 r.


Dziubiński Andrzej
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.08.03 oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2019.05.15 oświadczenie z dnia 19.04.2019
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Fijałkowska Ewa
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.

Frątczak Wojciech
2019.02.12 oświadczenie z dnia 06.02.2019 r.


Gajewski Jakub
2016.12.01 oświadczenie z dnia 25.11.2016 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.06.19 korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Hołówko Bogumiła
2017.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.
2017.10.11 oświadczenie z dnia 30.09.2017 r.


Hubar Hieronim
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2015.09.08 korekta z dnia 27.08.2015 r.
2016.05.18 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2016.08.18 wyjaśnienie do oświadczenia za 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.01.11 oświadczenie z dnia 28.12.2018 r.

Jankowski Bogdan Jerzy
2015.10.07 oświadczenie z dnia 21.09.2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.07.03 oświadczenie z dnia 20.03.2017

Joński Dariusz
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.


Kaczmarek Jerzy
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2015.10.07 sprostowanie do oswiadczenia za 2014 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.01.25 korekta z dnia 23.01.2018
2018.02.28 korekta z dnia 26.02.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.

 
Kania Małgorzata
2015.05.27 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.11.13 oświadczenie z dnia 08.11.2017
2018.05.22 oświadczenie majątkowe za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Kontowicz Magdalena
2019.02.12 oświadczenie z dnia 08.02.2019 r.


Lepalczyk Jakub
2017.07.21 oświadczenie z dnia 18.07.2017 r.
2018.05.22 oświadczenie majątkowe za 2017 r.
2019.02.12 oświadczenie z dnia 04.02.2019 r.
2019.04.03 uzupełnienie z dnia 29.03.2019 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 uzupełnienie z dnia 31.05.2019 r.


Lipski Bartłomiej
2015.04.08 oświadczenie majątkowe z dnia 25.03.2015r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.03.08 oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Marzec Radosław
2019.02.12 oświadczenie z dnia 02.02.2019 r.
2019.07.14 uzupełnienie z dnia 24.05.2019 r.

Matusiak Agata
2017.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.
2018.01.25 oświadczenie z dnia 22.01.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.


Mikuła Radosław
2015.04.08 oświadczenie majątkowe z dnia 25.03.2015 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
 
Musiał Paulina
2017.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.
2018.01.25 oświadczenie z dnia 18.01.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.

Piętakiewicz Sławomir
2019.07.15 oświadczenie z dnia 17.06.2019 r.

Pruszyński Piotr
2015.05.28 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
  
Sobieszek Jarosław
2015.05.28 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.17 oświadczenie majątkowe na konice 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Sowa-Zielińska Beata
2015.05.28 oświadczenie roczne za 2014 r.
2017.03.14 oświadczenie z dnia 28.02.2017
2018.01.25 oświadczenie z dnia 19.01.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.


Tomaszewski Witold
2016.03.31 oświadczenie z dnia 17.02.2016 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.


Wieruszewski Jan
2018.04.19 oświadczenie z dnia 28.03.2018 r.
2019.08.03 oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Wodnicka Dorota
2015.05.28 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Woźniak Andrzej
2015.05.28 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.18 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.05.15 oświadczenie z dnia 30.04.2019
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Woźniak Barbara
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.17 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.08.28 korekta oświadczenia rocznego za 2017 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 29.01.2019
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Woźniak Teresa
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.23 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 23.05.2019 r.


Żyżelewicz Daniel
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.29 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Zbicińska Marta
2017.03.14 oświadczenie z dnia 24.022017 r.
2018.01.25oświadczenie z dnia 16.01.2018
2018.05.22 oświadczenie roczne za 2017 r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 11:29
Osoba modyfikująca: Jacek Rubinkowski
Ostatnio zmieniany: 15.07.2019 - 14:01

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji