Pracownicy Urzędu

Amrozik Magdalena
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 15.01.2019 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 07.01.2019 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.25 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Canert - Gołygowska Kinga
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 22.01.2018
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.1017 r.

Cyrulska Halina
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 22.05.2019 r.

Czajkowska Beata
2018.05.22 Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 02.01.2018
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.03.31 Oświadczenie z dnia 25.03.2016 r.

Dzierbicki Andrzej
2017.07.03 Oświadczenie z dnia 31.03.2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.24 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.09.08 Oświadczenie z dnia 28.08.2015 r.
2015.09.08 Oświadczenie z dnia 04.08.2015 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Dziubiński Andrzej
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.04.2020 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 07.01.2020 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 19.04.2019
2019.08.03 Oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.27 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Fijałkowska Ewa
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Frątczak Wojciech
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 06.02.2019 r.

Gajewski Jakub
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.08.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.06.19 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.12.01 Oświadczenie z dnia 25.11.2016 r.

Hołówko Bogumiła
2017.10.11 Oświadczenie z dnia 30.09.2017 r.
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.

Hubar Hieronim
2019.01.11 Oświadczenie z dnia 28.12.2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.08.18 Wyjaśnienie do oświadczenia za 2015 r.
2016.05.18 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.09.08 Korekta z dnia 27.08.2015 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Jankowski Bogdan Jerzy
2017.07.03 Oświadczenie z dnia 20.03.2017
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2015.10.07 Oświadczenie z dnia 21.09.2015 r.

Joński Dariusz
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.2018
2017.05.31 Oświadczenie majątkowe za rok 2016

Kaczmarek Jerzy
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.02.28 Korekta z dnia 26.02.2018
2018.01.25 Korekta z dnia 23.01.2018
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2015.10.07 Sprostowanie do oświadczenia za 2014 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Kania Małgorzata
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
2017.11.13 Oświadczenie z dnia 08.11.2017
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.24 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.27 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Kontowicz Magdalena
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 08.02.2019 r.

Kowalczyk Iwona
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 16.01.2020 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2019 r.

Lepalczyk Jakub
2019.07.14 Uzupełnienie z dnia 31.05.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.04.03 Uzupełnienie z dnia 29.03.2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 04.02.2019 r.
2018.05.22 Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
2017.07.21 Oświadczenie z dnia 18.07.2017 r.

Lipski Bartłomiej
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.03.08 Oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.27 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.04.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.03.2015r.

Marcinkowska Edyta
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 23.03.2020 r.

Marzec Radosław
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.14 Uzupełnienie z dnia 24.05.2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 02.02.2019 r.

Martyka Piotr
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe

Matusiak Agata
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 22.01.2018
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.

Michalak Artur
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.06.08 Korekta z dnia 11.02.2020 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.01.2020 r.

Mikuła Radosław
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.31 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.27 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.04.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.03.2015 r.

Musiał Paulina
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 18.01.2018
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.2017 r.

Piekarski Robert
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.02.2020 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.07.2019 r.

Piętakiewicz Sławomir
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.15 Oświadczenie z dnia 17.06.2019 r.

Pruszyński Piotr
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.16 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.28 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Sobieszek Jarosław
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.17 Oświadczenie majątkowe na konice 2015 r.
2015.05.28 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Sobol Kamil
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.05 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.10.2019

Sowa-Zielińska Beata
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 19.01.2018
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 28.02.2017
2015.05.28 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Tomaszewski Witold
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.12.2019 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.31 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.03.31 Oświadczenie z dnia 17.02.2016 r.

Wieruszewski Jan
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.08.03 Oświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
2018.04.19 Oświadczenie z dnia 28.03.2018 r.

Wierzbicka Aneta
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 02.03.2020 r.

Wodnicka Dorota
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.11.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.24 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.28 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Woźniak Andrzej
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 30.04.2019
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.18 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.05.28 Oświadczenie roczne za 2014 r.

Woźniak Barbara
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 29.01.2019
2018.08.28 Korekta oświadczenia rocznego za 2017 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.17 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.06.08 Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Woźniak Teresa
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 23.05.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.23 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.06.08 Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Żyżelewicz Daniel
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2017.05.29 Oświadczenie majątkowe za rok 2016
2016.05.16 Oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2015.06.08 Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Zbicińska Marta
2018.05.22 Oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.01.25 Oświadczenie z dnia 16.01.2018
2017.03.14 Oświadczenie z dnia 24.022017 r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 11:29
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 01.09.2020 - 12:29