Zapytania radnych

 

 Sygnatura zapytania Składający Zapytania w sprawie Data zapytania Odpowiedź z dnia
Sygnatura odpowiedzi
 
KSII.0003.2.16.2023 Marek Mazur kwestii związanych z lokalnymi strategiami rozwoju 11.10.2023  24.10.2023  2.16_odp_zapyt
KSII.0003.2.15.2023 Paweł Drążczyk Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej 2.08.2023  16.08.2023  2.15_odp_zapyt
KSII.0003.2.14.2023 Paweł Drążczyk drona, który jest na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - ponowienie 2.08.2023

 16.08.2023

  1.09.2023

 2_14_odp_zapyt
KSII.0003.2.13.2023 Paweł Drążczyk realizacji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Powietrza." 29.06.2023

 6.07.2023

31.07.2023

 2.13_odp_zapyt
KSII.0003.2.12.2023 Paweł Drążczyk drona, który jest na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 29.06.2023

 6.07.2023

31.07.2023

2.12_odp_zapyt
KSII.0003.2.11.2023 Paweł Drążczyk

wzajemnego honorowania biletów ŁKA i MPK w granicach miasta Łodzi.

19.06.2023

 30.06.2023

 11.07.2023

 2.11_odp_zapyt
KSII.0003.2.10.2023 Paweł Drążczyk danych ilościowych dla poszczególnych oddziałów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 29.05.2023 7.06.2023  2.10_odp_zapyt
KSII.0003.2.9.2023 Paweł Kowalczyk utworzenia nowego programu grantowego, którego środki mogłyby zostać przeznaczone na poprawę oświetlenia na terenach wiejskich z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 13.04.2023

29.05.2023

27.04.2023

 2.9_odp_zapyt
KSII.0003.2.8.2023 Paweł Kowalczyk

wsparcia finansowego na organizacje zgrupowań letnich dla sportowców z terenów wiejskich

13.04.2023

 09.05.2023

 28.04.2023

 2.8_odp_zapyt
KSII.0003.2.7.2023 Paweł Drążczyk nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - ponowienie. 24.03.2023  4.04.2023  2.7_odp_zapyt
KSII.0003.2.6.2023 Paweł Drążczyk nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.03.2023  20.03.2023  2.6._odp_zapyt
KSII.0003.2.5.2023 Paweł Kowalczyk możliwości zaplanowania środków w budżecie Województwa Łódzkiego na oświetlenie dróg na terenach wiejskich 7.03.2023  16.03.2023 2.5_odp_ zapyt
KSII.0003.2.4.2023 Katarzyna Sadowska wydatków na cele promocyjne poniesione przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki podległe w 2022 roku 3.02.2023

 17.02.2023

22.02.2023

2.4_odp_ zapyt
KSII.0003.2.3.2023 Katarzyna Sadowska umowy sponsorskiej klubu Widzew Łódź S.A. oraz zespołów Akademii Widzewa 3.02.2023

 17.02.2023

 28.02.2023

2.3_odp_ zapyt 
KSII.0003.2.2.2023 Marek Mazur nie udzielenia głosu  w dyskusji przedstawicielom Lokalnych Grup Działania oraz mieszkańcom podczas LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 12.01.2023.r. 31.01.2023 14.02.2023 2.2_odp_ zapyt
KSII.0003.2.1.2023 Paweł Drążczyk udziałów Województwa Łódzkiego w spółkach prawa handlowego 10.01.2023  24.01.2023  2.1_odp_zapyt
KSII.0003.6.4.2022 Paweł Drążczyk RPO 2014-2020 Województwa Łódzkiego – Pabianice 29.11.2022  13.12.2022  6.4_odp_zapyt
KSII.0003.6.3.2022 Paweł Drążczyk RPO 2014-2020 Województwa Łódzkiego 29.11.2022  8.12.2022  6.3_odp_zapyt
 KSII.0003.6.2.2022 Paweł Drążczyk

procedury składania propozycji do budżetu województwa łódzkiego na 2023 rok

13.09.2022  13.09.2022  6.2_odp_zapyt
 KSII.0003.6.1.2022  Paweł Drążczyk możliwości udzielenia wsparcia dla gminy Kiernozia w powiecie łowickim  11.03.2022  21.03.2022  6.1_odp_zapyt
KSII.0003.22.2021 Paweł Drążczyk WPF Województwa Łódzkiego w zakresie dróg wojewódzkich przed zmianami dokonanymi na XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 3 listopada 2021 roku 10.11.2021  26.11.2021  22_odp_zapyt
KSII.0003.21.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 18.10.2021  2.11.2021  21_odp_zapyt
KSII.0003.20.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  20_odp_zapyt
KSII.0003.19.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 18.10.2021  2.11.2021  19_odp_zapyt
 KSII.0003.18.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Szpitala Wojewódzkiego im. Prym. Kard. Wyszyńskiego w Sieradzu 18.10.2021  2.11.2021  18_odp_zapyt
KSII.0003.17.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  17_odp_zapyt
KSII.0003.16.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi 18.10.2021  2.11.2021  16_odp_zapyt
 KSII.0003.15.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie  18.10.2021  2.11.2021  15_odp_zapyt
 KSII.0003.14.2021  Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  18.10.2021  2.11.2021  14_odp_zapyt
KSII.0003.13.2021 Paweł Drążczyk aktualnego zadłużenia i planów restrukturyzacji finansów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 18.10.2021  2.11.2021  13_odp_zapyt
KSII.0003.12.2021 Paweł Drążczyk konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy" nr RLPD.02.03-IP.02-10-070/20 20.09.2021  27.09.2021  12_odp_zapyt
KSII.0003.11.2021 Paweł Drążczyk przeprowadzonych kontroli pracowników UMWŁ oraz WIOŚ w miejscowości Wola Łaska 71 w zakresie pozwolenia z dnia 19 maja 2015 r. 17.09.2021  27.09.2021  11_odp_zapyt
KSII.0003.10.2021 Paweł Drążczyk Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 29.06.2021  07.07.2021  10_odp_zapyt
KSII.0003.9.2021 Paweł Drążczyk ewaluacji procesu realizacji budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2021 16.04.2021  22.04.2021  9_odp_zapyt
KSII.0003.8.2021 Paweł Drążczyk przebiegu sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI i nr XXX 7.04.2021  14.04.2021  8_odp_zapyt
KSII.0003.7.2021 Paweł Drążczyk terminu przedstawienia dokonanej ewaluacji procesu BO WŁ  2020 23.03.2021  6.04.2021  7_odp_zapyt
KSII.0003.6.2021 Paweł Drążczyk Infrastruktury kolejowej - wykorzystanie środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020 26.02.2021

 9.03.2021

 9.03.2021

 6_odp_zapyt
KSII.0003.5.2020 Paweł Drążczyk Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego 22.12.2020  13.01.2021  5_odp_zapyt
KSII.0003.4.2020 Paweł Drążczyk działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 12.11.2020  19.11.2020  4_odp_zapyt
KSII.0003.3.2020 Paweł Drążczyk budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 - stan na dzień 30.10.2020 4.11.2020  2.12.2020  3_odp_zapyt
KSII.0003.2.2019 Krzysztof Ciebiada stanu realizacji zadań zgłoszonych przez gminę miejską Pabianice dotyczących: "Zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego w Pabianicach", "Modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w Pabianicach", "Budowy ścieżek rowerowych w Pabianicach" 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 2_odp_zapyt.
KSII.0003.1.2019 Krzysztof  Ciebiada pozyskiwania przez gminę miejską Pabianice w latach 2014 - 2018 środków przeznaczonych na walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 1_odp_zapyt.
           

Pobierz załącznik:

Czytany 22230 razy
Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:57
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 24.10.2023 - 13:56