Zapytania radnych

 

 Sygnatura zapytania Sładający Zapytania w sprawie Data zapytania Odpowiedź z dnia
Sygnatura odpowiedzi
 
KSII.0003.12.2021 Paweł Drążczyk konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy" nr RLPD.02.03-IP.02-10-070/20 20.09.2021    
KSII.0003.11.2021 Paweł Drążczyk przeprowadzonych kontroli pracowników UMWŁ oraz WIOŚ w miejscowości Wola Łaska 71 w zakresie pozwolenia z dnia 19 maja 2015 r. 17.09.2021    
KSII.0003.10.2021 Paweł Drążczyk Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 29.06.2021  07.07.2021  10_odp_zapyt
KSII.0003.9.2021 Paweł Drążczyk ewaluacji procesu realizacji budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2021 16.04.2021  22.04.2021  9_odp_zapyt
KSII.0003.8.2021 Paweł Drążczyk przebiegu sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI i nr XXX 7.04.2021  14.04.2021  8_odp_zapyt
KSII.0003.7.2021 Paweł Drążczyk terminu przedstawienia dokonanej ewaluacji procesu BO WŁ  2020 23.03.2021  6.04.2021  7_odp_zapyt
KSII.0003.6.2021 Paweł Drążczyk Infrastruktury kolejowej - wykorzystanie środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020 26.02.2021

 9.03.2021

 9.03.2021

 6_odp_zapyt
KSII.0003.5.2020 Paweł Drążczyk Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego 22.12.2020  13.01.2021  5_odp_zapyt
KSII.0003.4.2020 Paweł Drążczyk działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 12.11.2020  19.11.2020  4_odp_zapyt
KSII.0003.3.2020 Paweł Drążczyk budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 - stan na dzień 30.10.2020 4.11.2020  2.12.2020  3_odp_zapyt
KSII.0003.2.2019 Krzysztof Ciebiada stanu realizacji zadań zgłoszonych przez gminę miejską Pabianice dotyczących: "Zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego w Pabianicach", "Modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w Pabianicach", "Budowy ścieżek rowerowych w Pabianicach" 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 2_odp_zapyt.
KSII.0003.1.2019 Krzysztof  Ciebiada pozyskiwania przez gminę miejską Pabianice w latach 2014 - 2018 środków przeznaczonych na walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza 9.01.2019 r. 23.01.2019 r. 1_odp_zapyt.
           
Czytany 11610 razy
Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:57
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 20.09.2021 - 09:24