Informacje ogólne

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Do zadań Urzędu należy obsługa organów Samorządu Województwa Łódzkiego.

Organami Samorządu Województwa Łódzkiego są:

 1. Sejmik Województwa Łódzkiego jako organ stanowiący i kontrolny,
 2. Zarząd Województwa Łódzkiego jako organ wykonawczy.

Samorząd Województwa Łódzkiego wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone na rzecz organów administracji rządowej.

Najważniejsze zadania samorządu województwa realizowane przez Urząd dotyczą w szczególności:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • polityki senioralnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajduje się przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, gdzie zlokalizowany jest Punkt Informacyjny i Biuro Podawcze Urzędu.

Klienci Urzędu w celu załatwienia swojej sprawy mogą również:

 • zadzwonić pod nr telefonu: 42 663 30 00, 42 663 33 80 lub 695 356 594
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pismo przez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP to: /umwl/skrytka
 • wysłać list na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź

Osoby słabosłyszące i głuche mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.lodzkie.pl/kontakt

Dodatkowo sekretariaty komórek organizacyjnych wyposażone są w telefony komórkowe umożliwiające przesyłanie wiadomości SMS, MMS. Informacje o numerach telefonów umieszczono w kontaktach do każdej komórki organizacyjnej na stronie internetowej:

https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/organizacja/departamenty

 

Informacja o działalności urzędu - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 11:22
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 21.12.2023 - 10:15