Kierownicy jednostek podległych

Atłachowicz Janusz
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 11.11.2020 wraz z uzupełnieniem


Baranowska Aneta
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 8.11.2021 r.
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.10.2021 r.


Bęben Tomasz
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Biernacki Andrzej
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.12.2022 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.05.2022 r.


Bilski Igor
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Bocian Roman
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Buchalska Iwona
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 1.09.2021 r.
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Chorosiński Michał
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 31.01.2023 r.


Ciesionik Katarzyna
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.10.2020 r.


Czajka Barbara
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Depcik Halina
16.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 02.02.2023 r.


Dobrogowski Miłosz
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 08.01.2023 r.
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 1.09.2022 r.


Drozd Waldemar
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 05.05.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Fijałkowska Ewa
28.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.02.2022 Oświadczenie majątkowe na dzień 31.01.2022 r.
26.07.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Gajzler Sławomir
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Gawron Iwona
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Goldman Łukasz
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.


Górecki Sławomir
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Grącki Piotr
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.08.2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.08.2020 r.


Hycnar Marcin
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.05.2022 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
11.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.12.2020 r. 


Janecki Krzysztof
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Janowicz Grzegorz
10.11.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2022 r.
10.11.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
28.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Jędrych Jarosław
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 2.10.2020 r.


Jeziorski Kamil
10.08.2022 korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Joachimiak Daniel
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.05.2021 r.


Jóźwik Agnieszka
23.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.09.2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kalwinek Sławomir
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r
15.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r


Kamiński Jan
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kaniewski Jacek
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kasprzyk Andrzej
12.10.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kobus-Ostrowska Dorota
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.09.2022 r.

Kociszewska Małgorzata
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Konieczko Marek
29.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.10.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kotynia Jan
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Kowalczyk Waldemar
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kowalska Elżbieta
20.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.09.2021
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kowalska Małgorzata
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie z dnia 31.12.2022 r
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.06.2022 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.11.2020 r.
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 18.07.2020 r.

Kowalski Andrzej
23.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 20.02.2023 r.
06.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2020
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Krakowska Katarzyna
24.10.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
26.10.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.10.23 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.09.2020 r.


Kukliński Mirosław
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kulisiewicz Iwona
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2020 r.

Kupaj Błażej
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.06.2022 r.

Kwaśniak Beata
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Laskowska Sylwia
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.09.2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Leśniewicz Lidia
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Łącka-Kotras Izabela
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 30.03.2021 r

Łęcka Teresa
09.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 07.09.2022 r.
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
10.08.2022 korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 3.09.2021 r.


Maciołek Katarzyna
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 25.04.2021 r.

Malinowski Janusz
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Mroczek Anna
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 8.02.2021 r.


Nałęcz-Niesiołowski Marcin
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 14.01.2023 r

Neyman Olgierd
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Neuberg Marek
2020.12.04 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.10.2020 r.
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 11.08.2020 r.


Olczak Przemysław
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Paszkowski Marcin
10.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 06.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2020 r.

 

Piechura Mariusz
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.02.2020 r.


Piotrowski Mariusz
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.06.09 Oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 03.06.2020 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 24.03.2020 r.

Piotrowski Tomasz
15.07.2022 - Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.11.2021 - Korekta oświadczenia majątkowego
10.11.2021 - Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2021 r

Piwowar-Zrazek Marzenna
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2022 r.

Płaza Dominik
16.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.07.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.06.2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.11.2020 r.


Popłoński Andrzej
15.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Ratyńska Elżbieta
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.11.2022 r.


Romek Piotr
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Rybka Marcin
02.01.2023 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
04.03.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 16.02.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Sasin Roman
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.Sobczak Robert
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.03.2022 r.


Stachura Dariusz
06.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Stajuda Łukasz
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.05.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Stefaniak Anna
22.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Suchan Jarosław
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 26.11.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Szczepaniak Monika
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Szwed Iwona
21.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Śremska Anna
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Tarczyńska Teresa
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.09.2021 r.

 

Tkaczuk Elżbieta
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2020 r.


Wejman Maciej
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.05.2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 20.01.2020 r.
2020.06.16 Informacja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.01.2020 r.


Wieczorek-Wieczorkiewicz Edyta
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 08.11.2021 r

 

Wierzbicki Michał
2022.11.02 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.10.2022 r.


Wiśniewski Jacek
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2022 r. 


Wyżnikiewicz Paulina
2022.04.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.04.2022 r.

Zaborowski Sebastian
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2022 r.

Zaleska Ewa
22.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 20.02.2023 r.


Zawodziński Waldemar
2020.09.01 Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.08.2020 r.


Zarychta Jakub
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Zdrojewska Monika
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2021 r.

 

Żaczek Tadeusz
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 00:00
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 23.02.2023 - 11:30