Jednostki podległe

Andrzejewski Hieronim
2015.06.08 oświadczenie roczne za 2014 r.
2016.05.23 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Banach Magdalena
2016.04.26 oświadczenie z dnia 18.04.2016 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.15 oświadczenie z dnia 20.06.2019 r.


Bejda Paweł
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Bęben Tomasz
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2016.09.29 uzupełnienie za 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.07.24 uzupełnienie oświadczenia rocznego za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Bilski Igor
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Bocian Roman
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Bogusz Krzysztof
2017.09.06 oświadczenie z dnia 18.07.2017 r.
2017.10.11 oświadczenie z dnia 13.09.2017 r.
2018.10.17 wyjaśnienie z dnia 01.10.2018

Buchalska Iwona
2019.07.14 oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.


Cain Anna
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.08.28 korekta oświadczenia rocznego za 2017 r.
2018.09.04 oświadczenie z dnia 31.08.2018 r.


Ciesionik Katarzyna
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 28.08.2017 r.
2017.10.11 oświadczenie z dnia 25.09.2017 r.
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

 
Czajka Barbara
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Czapnik Andrzej
2019.07.14 oświadczenie z dnia 13.05.2019 r.


Dziedzic Anna
2018.09.13 oświadczenie z dnia 01.09.2018 r.
2018.09.13 oświadczenie z dnia 04.09.2018 r.

 
Fater Sławomir
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 31.08.2017
2017.09.06 oświadczenie z dnia 01.09.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.04 oświadczenie z dnia 31.08.2018

Fijałkowska Ewa
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Fronckiewicz Bożena
2019.01.30 oświadczenie z dnia 01.01.2019 r.

 
Furman Eugeniusz
2016.10.04 oświadczenie z dnia 29.09.2016 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.10.17 oświadczenie z dnia 30.09.2018


Gajzler Sławomir
2018.10.17 oświadczenie z dnia 28.09.2018
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Galia Joanna
2017.10.11 oświadczenie z dnia 01.09.2017 r.
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Gawron Iwona
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 31.08.2017 r.
2017.09.06 oświadczenie z dnia 01.09.2017 r.
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

 
Grygiel Ryszard
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.13 korekta oświadczenia rocznego za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Jędrych Jarosław
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 22.08.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Jędryka Stanisław
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.01.25 oświadczenie majątkowe z dnia 02.01.2018
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.


Jędrzejczak Mariusz
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.02.02 oświadczenie za rok 2016.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016


Jóźwik Agnieszka
2017.03.14 oświadczenie z dnia 8.03.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.10.17 uzupełnienie do oświadczenia
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Kaczmarek Jerzy
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2018.01.25 korekta z dnia 23.01.2018
2019.05.15 oświadczenie z dnia 26.04.2019
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Kaczorowski Andrzej
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.04.03 oświadczenie z dnia 31.03.2019
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

 
Kamiński Jan
2017.07.03 oświadczenie majątkowe z dnia 14.06.2017
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Kaniewski Jacek
2019.03.29 oświadczenie z dnia 28.03.2019 r.

Kazimierczak Janusz
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie na dzień 28.04.2019 r.
2019.07.14 oświadczenie na dzień 29.04.2019 r.


Konieczko Marek
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.07.24 uzupełnienie oświadczenia rocznego za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Kotynia Jan
2019.07.26 oświadczenie z dnia 18.07.2019 r.


Kowalczyk Waldemar
2016.02.25 oświadczenie z dnia 11.02.2016 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie na dzień 28.04.2019 r.
2019.07.04 oświadczenie na dzień 30.04.2019 r.


Kowalska Elżbieta
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.23 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Kowalski Andrzej
2019.07.26 oświadczenie z dnia 01.07.2019 r.
2019.07.26 oświadczenie z dnia 08.07.2019 r.


Kozłowska Iwonna
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Kucharski Łukasz
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.07.24 oświadczenie z dnia 22.06.2018 r.
2018.07.24 oświadczenie z dnia 01.07.2018 r.
2019.03.29 oświadczenie z dnia 18.03.2019 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Kukliński Mirosław
2019.05.15 oświadczenie z dnia 12.04.2019


Kulawiak Bogusław
2015.06.08 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.10.17 uzupełnienie oświadczenia
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.15 oświadczenie z dnia 06.06.2019 r.


Kwaśniak Beata
2018.10.17 oświadczenie z dnia 04.09.2018
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Laskowska Sylwia
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Leśniewicz Lidia
2019.07.26 oświadczenie z dnia 17.07.2019 r.


Liberda Bożena
2019.02.12 oświadczenie z dnia 01.01.2019 r.
2019.02.12 oświadczenie z dnia 17.01.2019 r.
2019.07.26 oświadczenie z dnia 03.06.2019 r.
2019.07.26 oświadczenie z dnia 30.06.2019 r.

Magacz Dariusz
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2015.09.08 korekta z dnia 04.09.2015 r.
2016.05.17 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.01.11. oświadczenie z dnia 31.12.2018 r.

Majer Małgorzata
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.01.07 oświadczenie z dnia 31.12.2015 r.
2016.05.18 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2018.10.17 oświadczenie z dnia 03.10.2018 r.
2019.03.29 oświadczenie z dnia 15.03.2019 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Malinowski Janusz
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 28.07.2017 r.
2017.09.06 drugie oświadczenie z dnia 28.07.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Marasek Mariusz
2019.07.14 oświadczenie z dnia 13.05.2019 r.

Marciniak Ewa
2019.07.14 oświadczenie z dnia 09.07.2019 r.

Marciniak Krzysztof
2017.10.19 oświadczenie z dnia 12.10.2017 r.
2017.12.20 oświadczenie z dnia 11.12.2017 r.
2018.05.28 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Mierzejek Stefan
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.01.11 oświadczenie z dnia 14.11.2018 r.
 
Milak Barbara
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 31.08.2017 r.

Misztal Dariusz
209.07.26 oświadczenie z dnia 01.07.2019 r.


Mroczek Anna
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
 
Mussur Elżbieta
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 30.06.2019 r.


Neyman Olgierd
2017.10.11 oświadczenie z dnia 25.09.2017 r.
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Niżnikowski Sławomir
2018.02.28 oświadczenie z dnia 17.02.2018
2019.05.15 oświadczenie z dnia 19.04.2019
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

 
Paturalska – Nowak Ewa
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie rocznie za 2017 r.
2019.02.25 sprostowania do oświadczeń za lata 2014-2017 z dnia 20.02.2019 r.
2019.05.15 oświadczenie z dnia 10.05.2019
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Piechura Mariusz
2015.06.10 oświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2015 r.
2015.06.10 oświadczenie majątkowe z dnia 15.05.2015 r.
2016.05.17 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Podgórski Robert
2018.10.17 oświadczenie z dnia 28.09.2018 r.
2018.10.17 sprostowanie do oświadczenia
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.15 oświadczenie z dnia 10.07.2019 r.


Popłoński Andrzej
2016.09.26 oświadczenie z dnia 13.09.2016 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Romek Piotr
2019.05.15 oświadczenie z dnia 15.04.2019

Rybka Marcin
2019.07.14 oświadczenie z dnia 28.05.2019 r.

Sasin Roman
2019.07.14 oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.

 


Schmidt Jacek Krzysztof
2015.10.29 oświadczenie z dnia 06.10.2015 r.
2016.05.23 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2016.07.01 oświadczenie majątkowe z dnia 01.03.2016 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.


Skoczylas Paweł Witold
2016.01.07 oświadczenie z dnia 29.12.2015 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.07.24 oświadczenie z dnia 27.04.2018 r.


Sobczak Michał Jerzy
2015.10.07 oświadczenie z dnia 02.09.2015 r.
2015.10.07 oświadczenie z dnia 28.09.2015 r.
2016.05.17 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 31.05.2019 r.


Sokalski Jacek
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 06.09.2017
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.08.28 korekta oświadczenia rocznego za 2017 r.
2018.10.17 sprostowanie do oświadczenia
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Stawski Witold
2019.01.11 oświadczenie z dnia 28.12.2018 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 04.06.2019 r.


Suchan Jarosław
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Szczepaniak Monika
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 31.08.2017 r.
2017.10.11 oświadczenie z dnia 01.09.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.27 wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.

Szcześniak-Rydz Anna
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Szewczyk Krzysztof
2017.07.03 oświadczenie z dnia 28.04.2017 r.
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Szklarek Elżbieta
2016.02.25 oświadczenie z dnia 15.01.2016 r.
2016.07.01 oświadczenie z dnia 27.04.2016 r.
2016.07.01 oświadczenie z dnia 10.05.2016 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Szrajber Wojciech
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.06.11 uzupełnienie za lata 2007-2017
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Szwed Iwona
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Szychowski Mirosław
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.03.14 oświadczenie z dnia 29.01.2018 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.

Śremska Anna
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.13 oświadczenie z dnia 31.08.2018
2018.09.13 oświadczenie z dnia 05.09.2018 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Tomaszewski Witold
2018.04.19 oświadczenie z dnia 18.04.2018 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 07.01.2019 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 17.01.2019 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 17.06.2019 r.


Tyka Bogusław
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.18 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2016.11.17 korekta oświadczenia rocznego
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Tyrakowski Radosław
2016.03.31 oświadczenie z dnia 21.03.2016 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.26 oświadczenie z dnia 03.07.2019 r.


Waluda Henryk
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.18 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.13 uzupełnienie oświadczenia rocznego za 2017 r.
2018.11.27 oświadczenie z dnia 20.11.2018 r.

Wardęga Grzegorz
209.07.14 oświadczenie z dnia 28.06.2019 r.


Wasilewski Andrzej
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 29.06.2017 r.
2017.09.06 oświadczenie z dnia 28.07.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.06 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 04.07.2019 r.


Wichlińska Danuta
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.16 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.31 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.09.04 oświadczenie z dnia 31.08.2018 r.


Wieczorek Marek
2019.01.11 oświadczenie z dnia 04.12.2018 r.
2019.05.15 oświadczenie z dnia 19.04.2019
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Wierzbicki Michał
2019.07.14 oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.

Wrzodak Małgorzata Danuta
2015.10.07 oświadczenie z dnia 01.09.2015 r.
2016.01.08 oświadczenie z dnia 30.11.2015 r.
2016.01.08 oświadczenie z dnia 15.12.2015 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.23 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.01.30 oświadczenie z dnia 31.12.2018
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Wysocka – Stasiak Anna
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.27 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2016.10.25 korekta oświadczenia za 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2018.07.27 oświadczenie z dnia 27.07.2018 r.


Zawodziński Waldemar
2017.10.11 oświadczenie z dnia 25.09.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.


Żaczek Tadeusz
2015.06.09 oświadczenie majątkowe za 2014 r.
2016.05.24 oświadczenie majątkowe na koniec 2015 r.
2017.05.25 oświadczenie majątkowe za rok 2016
2017.09.06 oświadczenie z dnia 31.08.2017 r.
2017.09.06 oświadczenie z dnia 01.09.2017 r.
2018.05.24 oświadczenie roczne za 2017 r.
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.

Żóraw Andrzej
2018.12.27 oświadczenie z dnia 11.12.2018 r
2019.01.11 oświadczenie uzupełniające z dnia 10.01.2019
2019.06.07 oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.07.14 oświadczenie z dnia 07.05.2019 r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 00:00
Osoba modyfikująca: Jacek Rubinkowski
Ostatnio zmieniany: 26.07.2019 - 09:46

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji