Kierownicy jednostek podległych

Bednarek Dagmara
12.07.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 1.07.2023 r.


Bęben Tomasz
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Biernacki Andrzej
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.12.2022 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.05.2022 r.


Bilski Igor
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Błasiak Paweł
30.01.2024 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy


Bocian Roman
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Buchalska Iwona
21.08.2023 Korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 1.09.2021 r.
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Chorosiński Michał
21.06.2023 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 31.01.2023 r.
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 31.01.2023 r.


Cieślak Edyta
21.06.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 1.04.2023 r.


Depcik Halina
12.07.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 17.06.2023 r
21.06.2023 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 02.02.2023 r.
16.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 02.02.2023 r.


Dobrogowski Miłosz
12.07.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 01.06.2023 r.
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 08.01.2023 r.
18.07.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 1.09.2022 r.


Drozd Waldemar
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 05.05.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Fijałkowska Ewa
28.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.02.2022 Oświadczenie majątkowe na dzień 31.01.2022 r.
26.07.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Gajewska Dorota
22.01.2024 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
05.12.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracyGawron Iwona
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
13.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Goldman Łukasz
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.


Górecki Sławomir
21.08.2023 Korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Grącki Piotr
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.08.2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.08.2020 r.


Hycnar Marcin
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.05.2022 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
11.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.12.2020 r. 


Janecki Krzysztof
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Janowicz Grzegorz
10.11.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2022 r.
10.11.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
28.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Jastrzębski Dariusz
28.12.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie (korekta)
28.12.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie
28.12.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie (korekta)
28.12.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie

Jeziorski Kamil
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
10.08.2022 korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Joachimiak Daniel
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.05.2021 r.


Jóźwik Agnieszka
23.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.09.2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kalwinek Sławomir
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r
15.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r


Kaniewski Jacek
12.07.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia05.07.2023 r
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kasprzyk Andrzej
03.10.2023 Uzupełnienie i Korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
12.10.2022 Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Klimek Cezary
17.10.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy

Kobus-Ostrowska Dorota
03.10.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy na dzień 31.08.2023 r.
30.06.2023 Korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.09.2022 r.

Kociszewska Małgorzata
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kotynia Jan
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kowalczyk Waldemar
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kowalska Małgorzata
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie z dnia 31.12.2022 r
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.06.2022 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.11.2020 r.
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 18.07.2020 r.


Kowalski Andrzej
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
23.02.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 20.02.2023 r.
06.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2020
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Krakowska Katarzyna
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
24.10.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
26.10.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.10.23 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.09.2020 r.


Kukliński Mirosław
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
14.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Kulisiewicz Iwona
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2020 r.


Kupaj Błażej
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.06.2022 r.


Kwaśniak Beata
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Laskowska Sylwia
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.09.2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Leśniewicz Lidia
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Łącka-Kotras Izabela
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 30.03.2021 r


Łęcka Teresa
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
09.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 07.09.2022 r.
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
10.08.2022 korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 3.09.2021 r.


Maciołek Katarzyna
26.07.2023 Korekta oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 25.04.2021 r.


Malinowski Janusz
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Mazurkiewicz Dawid
05.12.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy

Nałęcz-Niesiołowski Marcin
14.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 14.01.2023 r


Olczak Przemysław
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Paździor Marcin
03.10.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy


Piotrowski Mariusz
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.06.09 Oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 03.06.2020 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 24.03.2020 r.


Piotrowski Tomasz
17.10.2023 - Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
30.06.2023 - Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 - Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
10.11.2021 - Korekta oświadczenia majątkowego
10.11.2021 - Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2021 r

Piwowar-Zrazek Marzenna
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2022 r.

Płaza Dominik
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
16.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.07.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.06.2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.11.2020 r.


Ratyńska Elżbieta
03.01.2024 Oświadczenie majątkowe na zakończenie
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.11.2022 r.


Romek Piotr
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Rybka Marcin
02.01.2023 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
04.03.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 16.02.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Sasin Roman
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.Sobczak Robert
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.03.2022 r.


Stachura Dariusz
26.07.2023 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 14.03.2023 r.
06.09.2022 Korekta oświadczenia majątkowego
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Stajuda Łukasz
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.05.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Suchan Jarosław
02.01.2023 Oświadczenie majątkowe z dnia 26.11.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Szczepaniak Monika
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Śremska Anna
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Wejman Maciej
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.05.2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 20.01.2020 r.
2020.06.16 Informacja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.01.2020 r.


Wieczorek-Wieczorkiewicz Edyta
21.08.2023 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 08.11.2021 r

 

Wierzbicki Michał
27.07.2023 Sprostowanie do oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
2022.11.02 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.10.2022 r.


Wiśniewski Jacek
17.10.2023 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
10.08.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2022 r. 


Wyżnikiewicz Paulina
2022.04.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.04.2022 r.


Zaborowski Sebastian
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
12.10.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2022 r.


Zaleska Ewa
18.07.2023 Oświadczenie majątkowe za zakończenie pracy z dnia 10.07.2023 r.
22.02.2023 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 20.02.2023 r.


Zarychta Jakub
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.


Zdrojewska Monika
06.09.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
15.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2021 r.

 

Żaczek Tadeusz
03.10.2023 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2022 r.
30.06.2023 Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
15.07.2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 00:00
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 31.01.2024 - 11:31