Kierownicy jednostek podległych

Andrzejewski Hieronim
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Adamkiewicz Andrzej
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.07.2019 r.

Atłachowicz Janusz
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 11.11.2020 wraz z uzupełnieniem


Banach Magdalena
2019.07.15 Oświadczenie z dnia 20.06.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Baranowska Aneta
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 8.11.2021 r.
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.10.2021 r.

Bejda Paweł
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.08.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Bęben Tomasz
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Biernacki Andrzej
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.05.2022 r.


Bilski Igor
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Bocian Roman
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 uzupełnienie do oświadczenia majątkowego
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.27 Uzupełnienie do oświadczenia z 2018 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Buchalska Iwona
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 1.09.2021 r.
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
15.09.2020 Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 oświadczenie z dnia 15.11.2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie z dnia 27.08.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.


Ciesionik Katarzyna
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.10.2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.15 wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2018 rok
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Czajka Barbara
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Czapnik Andrzej
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 13.05.2019 r.

Dziedzic Anna
2018.09.13 Oświadczenie z dnia 04.09.2018 r.
2018.09.13 Oświadczenie z dnia 01.09.2018 r.

Drozd Waldemar
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 05.05.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego
08.01.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.12.2019 r.


Fijałkowska Ewa
17.02.2022 Oświadczenie majątkowe na dzień 31.01.2022 r.
26.07.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Fronckiewicz Bożena
2019.09.25 Oświadczenie z dnia 31.07.2019 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 01.01.2019 r.


Gajzler Sławomir
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.10.17 Oświadczenie z dnia 28.09.2018

Galia Joanna
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Gawron Iwona
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Goldman Łukasz
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.


Górecki Sławomir
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
15.09.2020 Uzupełnieni do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
05.11.2019 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.09.2019

Grącki Piotr
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 27.08.2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.08.2020 r.

Grygiel Ryszard
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.10.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Hycnar Marcin
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.05.2022 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
11.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.12.2020 r. 


Janecki Krzysztof
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
08.10.2019 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.09.2019

Janowicz Grzegorz
28.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.12.04 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.08.2019 r.

Jakubowski Jacek
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2019 r.

Jędrych Jarosław
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 2.10.2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Jeziorski Kamil
10.09.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.08.2019 r.

 

Jóźwiak Rafał
08.01.2021 Korekta Oświadczenia majątkowego
08.01.2021 Korekta Oświadczenia majątkowego
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 08.08.2019 r.

 

Jóźwik Agnieszka
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Joachimiak Daniel
10.08.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.05.2021 r.


Kaczmarek Jerzy
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 26.04.2019
2018.01.25 Korekta z dnia 23.01.2018


Kalwinek Sławomir
15.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r
15.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 10.10.2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.10.2019 r.

Kamiński Jan
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.09.01 Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kaniewski Jacek
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.03.29 Oświadczenie z dnia 28.03.2019 r.

Kazimierczak Janusz
2019.07.14 Oświadczenie na dzień 29.04.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie na dzień 28.04.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kasprzyk Andrzej
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 25.10.2019 r.

Kociszewska Małgorzata
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 12.09.2019 r.

Konieczko Marek
29.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.10.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kotynia Jan
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 18.07.2019 r.

Kowalczyk Waldemar
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Korekta oświadczenia majątkowego
2020.12.04 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 r. (oświadczenie)
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.04 Oświadczenie na dzień 30.04.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie na dzień 28.04.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kowalska Elżbieta
20.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.09.2021
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.12.04 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kowalska Małgorzata
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.11.2020 r.
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 18.07.2020 r.

Kowalski Andrzej
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2020
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2019
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 01.07.2019
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.10.23 Korekta oświadczenia majątkowego
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.15 korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 1.07.2019
2019.07.26 oświadczenie z dnia 08.07.2019 r.
2019.07.26 oświadczenie z dnia 01.07.2019 r.

Kozłowska Iwonna
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.09.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Krakowska Katarzyna
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.10.23 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.09.2020 r.

Kucharski Łukasz
07.06.2019 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Kukliński Mirosław
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 12.04.2019

Kulawiak Bogusław
2019.07.15 Oświadczenie z dnia 06.06.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Kulisiewicz Iwona
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2020 r.

Kwaśniak Beata
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.15 wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2018 rok
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.10.17 Oświadczenie z dnia 04.09.2018

Laskowska Sylwia
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.09.2021 r.
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.oraz uzupełnienie do oświadczenia.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Leśniewicz Lidia
10.08.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 17.07.2019 r.

Liberda Bożena
2019.09.27 Oświadczenie z dnia 30.06.2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie z dnia 03.06.2019 r.
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 30.06.2019 r. 
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 03.06.2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 17.01.2019 r.
2019.02.12 Oświadczenie z dnia 01.01.2019 r.

Łącka-Kotras Izabela
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 30.03.2021 r

Łęcka Teresa
10.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 3.09.2021 r.


Łuczywek Joanna
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 18.11.2019 r.

Maciołek Katarzyna
29.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pracy z dnia 25.04.2021 r.

Malinowski Janusz
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Marasek Mariusz
2019.09.24 Oświadczenie z dnia 31.07.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 13.05.2019 r.

Marciniak Ewa
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.08.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 09.07.2019 r.

Marciniak Krzysztof
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.08.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Misztal Dariusz
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2019 r.
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 01.07.2019 r.

Mroczek Anna
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy z dnia 8.02.2021 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Mussur Elżbieta
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 30.06.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Neyman Olgierd
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 korekta oświadczenia majątkowego
2020.12.04 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 r. (oświadczenie)
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.05 Oświadczenie z dnia 21.10.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Neuberg Marek
2020.12.04 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.10.2020 r.
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 11.08.2020 r.


Niżnikowski Sławomir
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 19.04.2019
2018.02.28 Oświadczenie z dnia 17.02.2018

Olczak Przemysław
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.10.2019 r.

Olszewski Witold
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 10.07.2019 r.


Paszkowski Marcin
10.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 06.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
26.02.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2020 r.

Piechura Mariusz
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.02.2020 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Piotrowski Mariusz
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.06.09 Oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 03.06.2020 r.
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 24.03.2020 r.

Piotrowski Tomasz
10.11.2021 - Korekta oświadczenia majątkowego
10.11.2021 - Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2021 r


Płaza Dominik
07.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.06.2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (korekta)
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.11.2020 r.

Podgórski Robert
2019.07.15 Oświadczenie z dnia 10.07.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.10.17 Sprostowanie do oświadczenia
2018.10.17 Oświadczenie z dnia 28.09.2018 r.

Popłoński Andrzej
15.10.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Romek Piotr
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
08.01.2021 korekta oświadczenia majątkowego
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.08.2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2019 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 15.04.2019

Rybka Marcin
04.03.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 16.02.2022 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
2020.12.04 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 28.05.2019 r.

Sasin Roman
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.

Schmidt Jacek Krzysztof
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 05.08.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Sobczak Michał Jerzy
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 31.05.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.

Sobczak Robert
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.03.2022 r.

Sokalski Jacek
2019.11.05 korekta oświadczenia majątkowego za 2018 rok
2019.10.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 06.08.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.10.17 Sprostowanie do oświadczenia


Stachura Dariusz
17.06.2021 Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
08.10.2019 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2019 r.

Stajuda Łukasz
02.06.2022 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.05.2022 r. 
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
19.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2019 r.

Stawski Witold
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 04.06.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.01.11 Oświadczenie z dnia 28.12.2018 r.

Stefaniak Anna
22.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.08.2019 r.

Stefaniak Witold
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenia majątkowe z dnia 30.12.2019 r.

Suchan Jarosław
15.06.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Szczepaniak Monika
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.11.15 wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 rok
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Szewczyk Krzysztof
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 04.11.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Szklarek Elżbieta
2019.10.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Szwed Iwona
21.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 14.09.2021 r.
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Śremska Anna
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2018.09.13 Oświadczenie z dnia 05.09.2018 r.
2018.09.13 Oświadczenie z dnia 31.08.2018

Tarczyńska Teresa
28.09.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 21.09.2021 r.

 

Tkaczuk Elżbieta
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 30.12.2019 r.

Tomaszewski Witold
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 17.06.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 17.01.2019 r.
2019.01.30 Oświadczenie z dnia 07.01.2019 r.
2018.04.19 Oświadczenie z dnia 18.04.2018 r.

Tyka Bogusław
2020.01.10 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.10.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Tyrakowski Radosław
2019.07.26 Oświadczenie z dnia 03.07.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.Wardęga Grzegorz
2020.01.10 Oświadczenia majątkowe z dnia 30.11.2019 r.
2019.11.15 korekta do oświadczenia majątkowego
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 28.06.2019 r.


Wasilewski Andrzej
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 04.07.2019 r.
2019.06.06 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Wejman Maciej
25.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.05.2020 r.
02.02.2021 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 20.01.2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2020.06.16 Informacja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
2020.04.30 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.01.2020 r.


Wieczorek Marek
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.05.15 Oświadczenie z dnia 19.04.2019
2019.01.11 Oświadczenie z dnia 04.12.2018 r.

Wieczorek-Wieczorkiewicz Edyta
17.11.2021 Oświadczenie majątkowe z dnia 08.11.2021 r

Wierzbicki Michał
2019.09.24 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2019 r.
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 10.06.2019 r.

Wyżnikiewicz Paulina
2022.04.08 Oświadczenie majątkowe z dnia 01.04.2022 r.

Zawodziński Waldemar
2020.09.01 Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego
2020.09.01 Oświadczenie majątkowe z dnia 20.08.2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Zarychta Jakub
01.06.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
08.10.2019 Oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2019 r.


Zdrojewska Monika
15.10.2021 0 Oświadczenie majątkowe z dnia 29.09.2021 r.

 

Żaczek Tadeusz
26.05.2021 Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
02.07.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.


Żóraw Andrzej
2019.07.14 Oświadczenie z dnia 07.05.2019 r.
2019.06.07 Oświadczenie roczne za 2018 r.
2019.01.11 Oświadczenie uzupełniające z dnia 10.01.2019
2018.12.27 Oświadczenie z dnia 11.12.2018 r

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  14.05.2013 - 00:00
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 02.06.2022 - 11:27