Informacje ogólne

Sejmik Województwa Łódzkiego:

  • adres korespondencyjny i biura podawczego: Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  • adres siedziby: ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź

tel.  42 663 30 50
tel. kom. 571 552 114
fax. 42 663 30 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Prasowy Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wojciech Janczyk

tel. 882 253 433

 

Sejmik Województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa. W jego skład wchodzi 33 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat.

Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy m.in.:

  • stanowienie prawa miejscowego - statutu Województwa, zasad gospodarowania mieniem Wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i rządzeń użyteczności publicznej,
  • uchwalanie strategii rozwoju Województwa i programów wojewódzkich,
  • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,
  • uchwalanie budżetu Województwa,
  • udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Województwa,
  • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów Samorządu Województwa

Sejmik Województwa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sejmiku, który organizuje pracę Sejmiku i prowadzi obrady - sesje. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Prace Sejmiku prowadzone są poprzez stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań powoływane ze swego grona (radnych). Przedmiot ich działania, zakres zadań zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy określa statut Województwa.

Czytany 159799 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 12:24
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 30.01.2024 - 16:06