Projekty uchwał i materiały na sesje Młodzieżowego Sejmiku

II sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji w dniu 20 kwietnia 2023 r.:

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Statutowych i Rewizji (Druk Nr 1);

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Kontaktu z Młodzieżą (Druk Nr 2);

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Oświaty (Druk Nr 3);

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Edukacji Obywatelskiej (Druk Nr 4);

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Transportu (Druk Nr 5);

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Klimatu i Ekologii (Druk Nr 6);

Projekt uchwały w sprawie objęcia Honorowym Patronatem „Trybunałów Modelarstwa Kolejowego” organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy (Druk Nr 7).

 

I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji w dniu  9 marca 2023 r.:

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 1);

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 2);

Projekt uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 3);

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów na Zjazdy Członków Konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych (Druk Nr 4).

Czytany 1153 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  08.02.2023 - 11:16
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 13.04.2023 - 16:25