Ponowne wykorzystywanie

Informacje dotyczące informacji publicznej znajdziecie Państwo w odrębnej zakładce.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;

2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.z 2021 r., poz. 1641), która weszła w życie 8 grudnia 2021 r.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Urzędzie Marszałkowskim reguluje Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego Nr 4/20 (dokument dostępny do pobrania poniżej).

Kierownik komórki organizacyjnej rozpatrującej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może nałożyć opłatę za przekazywanie informacji, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z przygotowaniem i przekazaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Dla ustalenia opłaty stosuje się wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów (Dz. U. UE C 240/01). W opłacie uwzględnia się koszty związane z gromadzeniem, produkowaniem, reprodukowaniem i rozpowszechnianiem dokumentów udostępnianych do ponownego wykorzystywania, w tym m.in. koszt tworzenia i konserwacji oprogramowania, konserwacji sprzętu oraz połączeń w granicach koniecznych do udostępnienia dokumentów do ponownego wykorzystywania, koszt dodatkowej kopii płyty DVD, klucza USB, karty SD itp., koszty przesyłki, koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie.

Po złożeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Urząd może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane. Urząd może także odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która wchodzi w życie 8 grudnia 2021 r., organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wniosek (pomocniczy wzór) o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

[Pobierz w formacie „doc"]  [Pobierz w formacie „pdf"]Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.z 2021 r., poz. 1641)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)Dokumenty:

Zarządzenie Nr 7/22 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie Nr 4/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania informacji publicznej lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Czytany 4519 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  01.12.2021 - 12:42
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 11.05.2022 - 10:38