Skład Zarządu

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego

Grzegorz Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji