Komisja Rekrutacyjna

Komunikat z dnia 8 lutego 2023 r.

Zakończenie konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2023 r. podjęła uchwałę nr 1/23 w sprawie wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

W skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji wybranych zostało 21 członków spośród kandydatów biorących udział w konkursie.

Zgodnie z § 50 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz § 42 Regulaminu konkursu, uchwała Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku jest równoznaczna z zakończeniem konkursu, a podanie jej treści do informacji publicznej poprzez opublikowanie w BIP jest równoznaczne z wyborem członków Młodzieżowego Sejmiku na daną kadencję.

Inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego odbędzie się w okresie 30 dni od dnia opublikowania w BIP niniejszego komunikatu.

 

Komunikat z dnia 01.12.2022r.

Przedłużenie czasu trwania naboru zgłoszeń w konkursie

 Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku stwierdziła, że w pierwszym terminie wyznaczonym na zgłaszanie prac konkursowych tj. do dnia 30 listopada 2022 r. zgłosiło się mniej niż 17 kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, co uniemożliwia wybór wymaganego co najmniej składu 17 członków Młodzieżowego Sejmiku.

 W tej sytuacji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła o przedłużeniu czasu trwania naboru zgłoszeń prac konkursowych, określonego w § 20 ust. 1 w związku z § 44 Regulaminu konkursu, ustalając go na okres do dnia 9 stycznia 2023 r. do godz. 15.30.

 Pozostałe zasady i warunki konkursu określone w jego Regulaminie nie ulegają zmianom.

 Zgłoszenia i prace konkursowe kandydatów nadesłane do dnia 30 listopada 2022 r., biorą dalej udział w konkursie do czasu jego zakończenia, bez potrzeby ich ponownego zgłaszania.

 Do pobrania: zaktualizowana informacja o konkursie

 

Komunikat z dnia 26.10.2022r.

Przyjęcie Regulaminu konkursu

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2022 r. Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku przyjęła Regulamin konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Regulamin konkursu oraz zasady i warunki udziału w konkursie dostępne są na stronie „Konkurs i wybór członków”.

Zapraszając i zachęcając do udziału zainteresowanych kandydatów informacje o konkursie przekazano w szczególności do szkół i uczelni z terenu województwa łódzkiego.

 

Komunikat z dnia 17.10.2022r.

Skład Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zgodnie z § 26 ust. 3 uchwały nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 863) podajemy do informacji publicznej skład Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego:

 • Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Włodzimierz Stanek – Dyrektor Kancelarii Sejmiku;
 • pozostali Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:
  • Rafał Andrzejczak – Z-ca Dyrektora Kancelarii Sejmiku;
  • Jakub Chrabelski – inspektor w Kancelarii Marszałka;
  • Jolanta Kościelska – Naczelnik Wydziału Komisyjno-Sesyjnego w Kancelarii Sejmiku;
  • Agnieszka Tkaczyk-Weiss – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Finansowego w Kancelarii Sejmiku.

Komunikat z dnia 14.10.2022 r.

Wyniki naboru kandydatów do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że w terminie wyznaczonym na zgłaszanie przez organizacje pozarządowe zrzeszające młodzież swoich przedstawicieli jako kandydatów do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, żadna z organizacji nie zgłosiła swojego przedstawiciela.

Stosownie do § 26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 863) brak udziału w składzie Komisji Rekrutacyjnej przedstawiciela organizacji pozarządowej zrzeszającej młodzież nie wstrzymuje konkursu ani prac Komisji.

 

Komunikat z dnia 6.10.2022 r.

Nabór kandydatów do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe zrzeszające młodzież do zgłaszania swoich przedstawicieli jako kandydatów do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z § 26 uchwały nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 863) w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi m.in. do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających młodzież.

Do zadań osób, które zostaną powołane do składu Komisji Rekrutacyjnej będzie należało w szczególności:

 • opracowanie a następnie przyjęcie w drodze uchwały regulaminu konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji;
 • ocena spełniania przez kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku warunków uczestnictwa w konkursie;
 • ocena prac konkursowych oraz zgłoszonych kandydatur na członków Młodzieżowego Sejmiku;
 • wybór członków Młodzieżowego Sejmiku spośród kandydatów biorących udział w konkursie.

Kandydatury do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego można zgłaszać w terminie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 15.00, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jako kandydata do składu Komisji Rekrutacyjnej nie można zgłosić osoby, która  będzie zamierzała kandydować na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Poza rekomendacją dla kandydata będącego przedstawicielem zgłaszającej go organizacji pozarządowej uprzejmie prosimy o podanie danych dla celu kontaktów z kandydatem (jego imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w powyższym terminie zostaną wylosowani do składu Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających młodzież, jeżeli zgłoszonych kandydatur będzie więcej niż 2. W razie konieczności przeprowadzenia losowania, odbędzie się ono w dniu 14 października 2022 r. o godz. 11.00, w sali 104 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi – z możliwością obecności i osobistego obserwowania przebiegu losowania przez osoby zainteresowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr tel. (042) 663-30-50.

Czytany 2559 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  06.10.2022 - 12:37
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 08.02.2023 - 11:02