Wieloletnia Prognoza Finansowa

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Jednym z głównych celów Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Samorządu Województwa Łódzkiego. Prognozowanie poszczególnych składników dochodów i wydatków budżetowych przedstawiających sytuację finansową Województwa w przyszłych okresach umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.
 
Ponadto zadaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest stwarzanie możliwości racjonalnego planowania gospodarki finansowej Województwa w długim horyzoncie czasowym oraz realizacja zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument uwzględniający długookresową perspektywę planowania finansowego jest odzwierciedleniem priorytetów i kierunków Samorządu Województwa Łódzkiego. 
 
Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna określać wieloletnia prognoza finansowa. W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje pozycje budżetu określone we wskazanym wyżej przepisie prawa.
Czytany 10987 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  09.11.2018 - 12:39
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 13.05.2020 - 10:59