Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji (2018-2023)

IWONA KOPERSKA - Przewodnicząca SWŁ
KRZYSZTOF CIEBIADA - Wiceprzewodniczący SWŁ
ZBIGNIEW LINKOWSKI - Wiceprzewodniczący SWŁ
ANETA NIEDŹWIECKA - Wiceprzewodnicząca SWŁ

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji