Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego V kadencji (2014-2018)

MAZUR Marek – Przewodniczący SWŁ
CIEBIADA Krzysztof – Wiceprzewodniczący SWŁ
KULA Włodzimierz – Wiceprzewodniczący SWŁ
RYL Dorota  - Wiceprzewodnicząca SWŁ
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji