Kodeks etyki

Kodeks etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego. 
Celem Kodeksu Etyki pracownika urzędu jest:  

1) wyznaczenie wartości, zasad i standardów postępowania pracowników urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie do urzędu jako instytucji publicznej;

2) wspieranie pracowników urzędu w prawidłowym wypełnianiu wyznaczonych wartości, zasad i standardów;

3) informowanie opinii publicznej o wartościach, zasadach i standardach postępowania w urzędzie.


Pracownik urzędu kieruje się wartościami, zasadami i standardami określonymi w Kodeksie Etyki dążąc do realizacji misji i urzeczywistnienia wizji urzędu, określonych w Polityce jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Kodeks Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Zarządzenie Nr 7/18 MWŁ z dnia 16 lutego 2018 roku)


Zarządzenie Nr 91/18 MWŁ z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Zarządzenie nr 46/19 MWŁ z 29 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego

Zarządzenie nr 32/21 MWŁ z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Zarządzenie nr 22/22 MWŁ z dnia 9 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Czytany 30078 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  27.11.2013 - 10:29
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rosiak
Ostatnio zmieniany: 14.09.2022 - 10:56