Zapytania ofertowe - aktywne (8)

02.02.2023 - 10:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/5/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od podpisania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24 luty 2023r. o godz. 12:00

31.01.2023 - 09:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SEDI.512.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  21.02.2023 r. do godziny 12:00

26.01.2023 - 14:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KTI.7122.1.2022.MR
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Projekcie Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.02.2023r. godz.10:00

20.01.2023 - 09:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2023.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zawarta jest od daty podpisania Umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków
  o których mowa w § 4 umowy, w zależności co pierwsze nastąpi.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Średnia sprzedaż wydania
  drukowanego gazety w II kwartale
  2022 r  - 60%

 • Termin składania ofert *

  10.02.2023 r. do godziny 9:00 .

17.01.2023 - 11:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za przeprowadzenie szesnastu kontroli oraz cenę brutto kontroli jednostkowej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów do / z miejsca kontroli.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do dnia 8 lutego 2023 roku, godzina 16:00

17.01.2023 - 11:39

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.3.2023.MB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego i Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

 • Termin składania ofert *

  07.02.2023r. do godz. 10:00

13.01.2023 - 14:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/1/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgierz, ul. S.Kuropatwińskiej 16 na terenie firmy Intratel Sp.z o.o.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 10:00

18.11.2022 - 16:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.20.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  29.11.2022 roku  - 09.12.2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną: załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena (brutto) 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość 40%

 • Termin składania ofert *

  28.11.2022 r. godzina 9:00