Zapytania ofertowe - aktywne (2)

12.02.2024 - 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.9.2024.MT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  18 - 27 marca 2024

  Czas trwania wyjazdu: trzy dni robocze. Ostateczny termin wyjazdu zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  teren województwa małopolskiego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Zapewnienie noclegu w obiekcie, który jest certyfikowanym partnerem Marki Lokalnej „Śliwkowy Szlak®” - 40%

 • Termin składania ofert *

  4.03.2024 r. do godz. 12:00

06.02.2024 - 09:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/8/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia od 01.04.2024 - 31.12.2025

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Terytorium Polski

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 2 do Umowy (Formularz Ofertowy)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  27.02.2024 godz. 12:00