Zapytania ofertowe - aktywne (1)

12.06.2024 - 13:08

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.6.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2024r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne


  Odległość magazynu od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

 • Termin składania ofert *

  03.07.2024r. godz. 10:00