Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • nieoprawny kontrast dla niektórych elementów strony,

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Adam Matusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 42 663 37 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Elżbieta Borkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 42 663 33 40.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zrealizowanie żądanie następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Informacja o wnoszeniu skarg i wniosków.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jest budynek usytuowany przy

Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

W budynku znajdują się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki:

Opis ogólny budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia z poręczami. Drzwi otwierają się automatycznie.
 2. W budynku, po prawej stronie holu, znajdują się cztery windy wyposażone w system głośnomówiący, wizualny oraz trzy z nich w panel z napisami w alfabecie Braille’a. Windy umożliwiają dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku, na końcu holu po prawej stronie.
 4. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 5. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna – na parterze w Biurze Podawczym.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Pozostałe lokalizacje użytkowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:

al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

W budynku znajdują się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki:

Opis ogólny budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody. Wstęp do budynku z poziomu chodnika jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową w sposób pośredni przy pomocy windy. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 2. W budynku, po prawej stronie holu, znajdują się cztery windy wyposażone w system wizualny oraz w sygnalizację dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu windy. Windy umożliwiają dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 4. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 5. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna znajduje się w Biurze Podawczym.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (około 75 metrów), po prawej stronie od wejścia.
ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź

W budynku znajdują się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki komunikacji publicznej to:

Opis ogólny budynku

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Roosevelta. Do jednego wejścia prowadzą trzy stopnie schodów. Drugie wejście wyposażone jest w duże brązowe drzwi przed którymi jest czterocentymetrowy próg. Po przekroczeniu drzwi korytarzem można dojść na dziedziniec.
 2. Na dziedzińcu po prawej stronie znajduje się winda zewnętrzna wyposażona w system głośnomówiący, wizualny oraz w panel z napisami w alfabecie Braille’a. Winda umożliwia dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.
 4. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 5. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna znajduje się w Biurze Podawczym.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (około 250 metrów), po prawej stronie od wejścia.
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

W budynku znajduje się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki:

Opis ogólny budynku

 1. Wejście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi otwierają się automatycznie.
 2. W budynku, po prawej stronie holu, znajdują się dwie windy wyposażone w system głośnomówiący, wizualny oraz w panel z napisami w alfabecie Braille’a. Windy umożliwiają dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie holu – przed windami.
 4. Obsługa klienta zapewniona jest w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej, który mieści się na 7 piętrze – w pokoju numer 710.
  Istnieje również możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 5. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna - w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej na 7 piętrze - w pokoju numer 710.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (około 900 metrów), po prawej stronie od wejścia.
ul. Traugutta 21/23, 90–113 Łódź

W budynku znajdują się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki:

Opis ogólny budynku

 1. Wejście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi otwierają się automatycznie.
 2. W budynku, po prawej stronie holu, znajdują się cztery windy wyposażone w system głośnomówiący, wizualny oraz w panel z napisami w alfabecie Braille’a. Na panelu zewnętrznym znajduje się przycisk dla osób z niepełnosprawnością przyspieszający przyjazd windy oraz wydłużający czas otwarcia drzwi. Windy umożliwiają dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku – po prawej stronie holu.
 4. Obsługa klienta zapewniona jest:
  • w sekretariacie Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, który mieści się na 14 piętrze - w pokoju numer 1409
  • w sekretariacie Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027, który mieści się na 12 piętrze – w pokoju numer 1211,
  • w sekretariacie Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który mieści się na 12 piętrze – w pokoju numer 1211.
  Istnieje również możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 5. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna - w sekretariacie Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 na 14 piętrze – w pokoju numer 1409.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (około 1,2 kilometra), po prawej stronie od wejścia.
ul. Solna 14, 91–423 Łódź

W budynku znajduje się:

Dojazd

Budynek usytuowany jest w centrum Łodzi, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Najbliższe przystanki:

Opis ogólny budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody. Wstęp do budynku z poziomu chodnika jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową w sposób pośredni przy pomocy windy schodowej zewnętrznej.
 2. W budynku, po lewej stronie holu, znajduje się winda wyposażona w system wizualny oraz w panel z napisami w alfabecie Braille’a. Winda umożliwia dotarcie na każde piętro budynku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku – po lewej stronie holu.
 4. Obsługa klienta zapewniona jest na parterze budynku – w pokoju numer 3. W pokoju znajduje się stanowisko do obsługi klienta składające się z komputera i monitora zapewniającego wyraźną i odpowiednio powiększoną prezentację treści. W pokoju udostępniane są mapy.
 5. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna, na parterze – w pokoju numer 3.
 6. Biuro Podawcze, będące podstawowym punktem obsługi klienta, usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (około 2,5 kilometra), po prawej stronie od wejścia.

Z Urzędem można kontaktować się:

 • osobiście w godzinach urzędowania,
 • listownie,
 • telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej - zgodnie z danymi teleadresowymi poszczególnych komórek organizacyjnych.

Korespondencję osobiście można składać:

 • w Biurze Podawczym – al. Piłsudskiego 8, parter.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zapewnia:

 • usługę wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphone połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi;
 • usługę tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Województwa Łódzkiego.

Do wszystkich budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki wyposażone są w co najmniej 1 krzesło ewakuacyjne.

Informacje dodatkowe:

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag przez te osoby.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.

Czytany 7688 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  22.09.2020 - 14:21
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 27.03.2024 - 13:53