Wybory 2024

WAŻNA INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji

 

I. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi (trwa procedura jej powołania - informacja o rozpoczęciu prac przez Komisję i jej dyżurach zostanie wkrótce zamieszczona):

Adres siedziby: ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź (w budynku Sejmiku Województwa Łódzkiego, sala nr 1.07 na parterze)

Adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

tel. stacjonarny: (042) 663-32-99 albo (042) 663-30-50

tel. komórkowy: 571-552-114

nr fax: (042) 663-30-40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniżej dostępne są:

II. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
III. Adresy stron Państwowej Komisji Wyborczej.
IV. Warunki udziału obywateli w wyborach oraz uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
V. Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych.
VI. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania oraz dla obserwatorów społecznych.
VII. Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych i członków terytorialnych komisji wyborczych.
VIII. Zasady zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw.

 

II. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2024 roku:

1. Zarządzenie Nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

2. Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

3. Mapa z naniesionym podziałem województwa łódzkiego na okręgi wyborcze

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego, które odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r.

6. Zarządzenie nr 2/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

7. Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

8. Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

9. Uchwała nr 59/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

III. Strony Państwowej Komisji Wyborczej z informacjami i aktualnościami dotyczącymi wyborów samorządowych w 2024r:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

 

IV. Warunki udziału obywateli w wyborach oraz uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - informacje ze stron Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

V. Tworzenie komitetów wyborczych - wybrane informacje ze stron Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 4 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

Załącznik nr 5 Wykaz podpisów

2. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 4 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

Załącznik nr 5 Wykaz podpisów

3. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

4. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

5. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

6. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

VI. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania (wystawianych przez pełnomocników wyborczych komitetów) oraz dla obserwatorów społecznych (wystawianych przez reprezentantów stowarzyszeń lub fundacji, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego) - informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Załącznik do uchwały nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r.

2. Uchwała nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Załącznik do uchwały nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

VII. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych i członków terytorialnych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji - informacja ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik do Uchwały 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

2. Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik do Uchwały nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

3. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

 

VIII. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw - informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do sejmiku województwa

Załącznik nr 2 - Lista na udzielenia poparcia liście kandydatów

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne

Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 2. Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 2 - Protokół rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 4 - Protokół rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Załącznik nr 6 - Protokół rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

 

 

 

Czytany 2470 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  12.12.2023 - 11:58
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 23.02.2024 - 09:37