Instrukcja obsługi BIP

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - trwa nabór wniosków!

W dniu 20 listopada br. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do 20 grudnia br.
W budżecie Województwa Łódzkiego na stypendia dla uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów zarezerwowano 70 tys. zł. Kwota przyznanego stypendium w kategorii „uczeń” może wynosić od 2 tys. do 10 tys. zł, w kategorii „młody twórca” stypendium może być przyznane w kwocie do 17 tys. zł brutto.

Do pobrania:

  1. Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
  2. Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
  3. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)

Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, parter).


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 428/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku. W kategorii "uczeń" stypendia otrzymało 19 uczniów, w kategorii "student" - 19 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca br. zostały przyznane stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 335/19 Zarządu Województwa Łódzkiego  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 r.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”.
3. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 451/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku.

Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku

W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę  Nr 179/18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r.
W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 657/17 z dnia 22 maja 2017 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego  2017 - przyznane!

Uchwałą Nr 205/17 z dnia 21.02. 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017. 


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 przyznane!
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 385/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - przyznane!
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 6 lutego br. przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2016.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku zostały przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 525/15 z dnia 15 maja 2015 roku przyznał Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 r.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 478/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku.


Stypendia 2015 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane!!!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 469/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.


Stypendia artystyczne 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!

Uchwałą Nr 372/14 z dnia 01. 04. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2014. 


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 510/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku.


 Stypendia 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane !!!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 424/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.


 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

Uchwałą Nr 988/12 z dnia 05. 06. 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2012 - przyznane

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 983/12 z dnia 5 czerwca 2012 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012.


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1091/11 z dnia 19 lipca 2011 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2011.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2011

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 923/11 z dn. 21 czerwca 2011 r. przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1152/10 z 3 sierpnia 2010 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne.


Zarząd Województwa łódzkiego w dniu 8 grudnia 2008r. przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1668/08 z 29 października 2008 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego


Uchwałą Nr 497 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.04.2008 r., w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1602/07 z dnia 20 XII 2007 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe.

Czytany 47813 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  04.12.2012 - 08:54
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 20.11.2019 - 09:42

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji