Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

TRWA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO!

Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2018 r.
Regulamin oraz aktualnie obowiązujące formularze wniosków są dostępne poniżej.


Nowy Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego


W dniu 30 października 2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Wprowadzono nowy wzór wniosku w kategorii „uczeń" i „młody twórca”.
Przypominamy, że nabór wniosków na Stypendia w 2019 r. rozpocznie się 20 listopada 2018 r. i potrwa do 20 grudnia 2018 r.


Formularze wniosków obowiązujących przed dniem 30 października 2018 r. straciły swoją ważność i nie będą obowiązywały w kolejnym naborze. Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą dostosowania go do regulacji wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zamieszczenia zgody na opublikowanie wizerunku, stosownie do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rezygnacji z nadsyłania elektronicznej wersji wniosku.
Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udziela p. Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
1. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”
2. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”
3. Uchwała Nr LVI/698/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego      
5. RegulaminStypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 451/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Arkadiusz Pospieszny 5 000,00 I stopnia
2 Natalia Kucharczuk 4 500,00 I stopnia
3 Karolina Wilk 4 000,00 II stopnia
4 Laura Wrońska 4 000,00 II stopnia
5 Konrad Krawiec 4 000,00 II stopnia
6 Milena Wilińska 3 500,00 III stopnia
7 Weronika Raducka 3 500,00 III stopnia
8 Artur Krawczyk 3 500,00 III stopnia
9 Bartłomiej Dziedzic 3 000,00 III stopnia
10 Szymon Wilk 3 000,00 III stopnia
11 Joanna Palka 3 000,00 III stopnia
12 Jakub Krzysiak 3 000,00 III stopnia
13 Michał Polewiak 3 000,00 III stopnia
14 Mateusz Paszkiewicz 3 000,00 III stopnia
15 Sebastian Stachecki 2 500,00 III stopnia
16 Jakub Smólski 2 500,00 III stopnia
17 Dawid Grajoszek 2 500,00 III stopnia
18 Paweł Śmigiel 2 500,00 III stopnia
 
 
 Kategoria „student”
Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Mateusz M. Urbaniak 6 000,00 I stopnia
2 Rafał Nowakowski 5 000,00 I stopnia
3 Kamil Ryś 4 000,00 II stopnia
4 Damian Wroński 4 000,00 II stopnia
5 Bogusława Nowak 4 000,00 II stopnia
6 Agata Szymaszkiewicz 4 000,00 II stopnia
7 Patryk Wacławiak 3 000,00 III stopnia
8 Jakub Włodarczyk 3 000,00 III stopnia
9 Paulina Pędziwiatr 3 000,00 III stopnia
10 Krzysztof Olesiejuk 3 000,00 III stopnia
11 Agata Gabryelska 3 000,00 III stopnia
12 Arkadiusz Michalak 3 000,00 III stopnia
13 Dawid Zawadzki 3 000,00 III stopnia
14 Ewelina Piguła 3 000,00 III stopnia
15 Paweł Czapski 3 000,00 III stopnia
16 Filip Mikołajczyk 3 000,00 III stopnia
17 Michał Bystrzejewski 3 000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2018
 
2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1 - wniosek uczeń
Załącznik 2 - wniosek student
Załącznik 3 - karta oceny formalnej uczeń
Załącznik 4 - karta oceny formalnej student
Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej uczeń
Załącznik 6 - karta oceny merytorycznej student
Załącznik 7 - sprawozdanie
Załącznik 8 - deklaracja poufności i bezstronnościPRZYZNANO STYPENDIA ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2018 ROKU

W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę  Nr 179/18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r.
W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.

Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia.  Serdecznie gratulujemy!
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:

Aleksandra Grelak 2 300,00 zł
Paulina Witczak 2 300,00 zł
Angelika Kruś 2 300,00 zł
Marlena Jabłońska 2 700,00 zł
Marta Krześlak 3 000,00 zł
Bogna Juchnowicz 3 000,00 zł
Piotr Lasota 2 000,00 zł
Jakub Drabiński 2 300,00 zł
Zofia Michałowicz 2 300,00 zł
Szymon Drabiński 2 300,00 zł
Natalia Zawadzka 2 000,00 zł
Paweł Szymański 2 800,00 zł
Jakub Sofiński - 2 300,00 zł
Oliwia Babińska 2 300,00 zł
Dawid Kasprzak 3 000,00 zł
Natalia Kowalska 3 000,00 zł
Zofia Płaziuk 2 800,00 zł
Gaja Wilewska 2 000,00 zł
Monika Dalach 3 200,00 zł
Daniel Kobielski 3 200,00 zł
Zofia Wara-Wąsowska 3 200,00 zł
Agata Tabaszewska 3 200,00 zł


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”:
Agata Wieczorek 3 500,00 zł
Adrian Ciszek 9 000,00 zł
W dniu 20 listopada 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Nabór zakończy się w dniu 20 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po 20 grudnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, parter).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowych informacji udziela
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Do pobrania
1. Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
2. Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
3. Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
5. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
6. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"
7. Klauzula informacyjna

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 657/17 z dnia 22 maja 2017 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Łeń Anna 5.000,00 I stopnia
2 Kociniak Jan 4.000,00 II stopnia
3 Galewski Kamil 4.000,00 II stopnia
4 Rogowski Paweł 4.000,00 II stopnia
5 Żuber Piotr 3.500,00 III stopnia
6 Kościsty Filip 3.500,00 III stopnia
7 Gruntkowska Kaja 3.000,00 III stopnia
8 Orłowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
9 Olszowiak Tomasz 3.000,00 III stopnia
10 Viscardi Franciszek 3.000,00 III stopnia
11 Zimny Mieszko 3.000,00 III stopnia
12 Trachta Aleksandra 2.500,00 III stopnia
13 Markun Mateusz 2.500,00 III stopnia
14 Sobczyk Artur 2.500,00 III stopnia
15 Myszor Mariusz 2.500,00 III stopnia
16 Stelmaszewska Kaja 2.500,00 III stopnia
 
 
 
Kategoria „student”
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Klimaszewska Klaudia 6.000,00 I stopnia
2 Wojtasik Justyna 6.000,00 I stopnia
3 Zuchora Olga 5.000,00 II stopnia
4 Makowska Hanna 5.000,00 II stopnia
5 Zdanowicz Paula 5.000,00 II stopnia
6 Gabryelska Agata 5.000,00 II stopnia
7 Rychlewicz Kamil 3.500,00 III stopnia
8 Grabarczyk Katarzyna 3.500,00 III stopnia
9 Likońska Aleksandra 3.500,00 III stopnia
10 Mierzejewska Paula 3.000,00 III stopnia
11 Puła Anna 3.000,00 III stopnia
12 Banat Dominik 3.000,00 III stopnia
13 Pniewski Mieszko 3.000,00 III stopnia
14 Marynowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
15 Mateusiak Łukasz 3.000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2017.
 
1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1 - wniosek uczeń
Załącznik 2 - wniosek student
Załącznik 3 - karta oceny formalnej uczeń
Załącznik 4 - karta oceny formalnej student
Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej uczeń
Załącznik 6 - karta oceny merytorycznej student
Załącznik 7 - sprawozdanie
Załącznik 8 - deklaracja poufności i bezstronności
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego  2017 - przyznane!

Uchwałą Nr 205/17 z dnia 21.02. 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia, a także informację na temat osiągnięć tegorocznych stypendystów.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:

1.  Sonia Skowronek  2 500,00 zł
2. Jakub Kajetan Kazimierczak                2 500,00 zł
3. Martyna Szymańska  2 500,00 zł
4. Aleksandra Jędryka                             2 500,00 zł
5. Karina Promny                                     2 500,00 zł
6. Maria Krasnodębska                           2 500,00 zł
7.  Tomasz Frasoński                               2 500,00 zł
8. Zuzanna Morawska                             2 500,00 zł
9.  Adam Antkowiak                                2 500,00 zł
10.  Tomasz Orłowski                               2 500,00 zł
11. Julian Weilandt                                2 500,00 zł
12. Szymon Zawadzki                           2 500,00 zł
13. Zofia Janiak                                     2 500,00 zł
14. Aniela Milala                                    2 500,00 zł
15. Marcelina Sztekmiler                     2 500,00 zł
16. Patrycja Ulańska                            2 500,00 zł
17. Dominik Domińczak                    2 750,00 zł
18. Natalia Augustyniak                    2 500,00 zł
19. Kasper Górczak                            2 500,00 zł
20. Hanna Szychowicz                       2 500,00 zł
21. Marta Maria Wiśniewska              2 750,00 zł


Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca” w wysokości 17 000,00 zł otrzymał Pan Maksym Ostrowski.
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego – nabór 2017 r.
W dniu 22 listopada 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku (Uchwała Nr 1423/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 r.).
Nabór potrwa 30 dni i zakończy się w dniu 22 grudnia 2016 r. Wnioski złożone po 22 grudnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!!! Formularz wniosku na 2017 r. różni się od formularza z lat poprzednich. Należy pobrać i wypełnić odpowiedni, aktualny wniosek (do pobrania poniżej). Złożenie wniosku na nieaktualnym wzorze skutkować będzie jego odrzuceniem na etapie oceny formalnej.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosków udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Barbara Fronczkowska, pok. 1322, tel. 42 291 98 26, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do pobrania:
Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „uczeń"
Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „młody twórca"
Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

Data publikacji: 22.11.2016 r.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 przyznane!
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 385/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Szafrański Oskar 5.500,00 I stopnia
2 Urbański Tomasz 4.500,00 II stopnia
3 Kucharczuk Natalia 4.000,00 II stopnia
4 Wilińska Milena 4.000,00 II stopnia
5 Kowalska Aleksandra 4.000,00 II stopnia
6 Kucharczuk Adrian 4.000,00 II stopnia
7 Nowak Angelika 3.000,00 III stopnia
8 Jurek Patrycja 3.000,00 III stopnia
9 Janas Adrianna 3.000,00 III stopnia
10 Muskała Marcin 3.000,00 III stopnia
11 Płucienniczak Damian 3.000,00 III stopnia
12 Mazur Mateusz 3.000,00 III stopnia
13 Neuman Juliusz 3.000,00 III stopnia
14 Izbiński Tomasz 3.000,00 III stopnia
15 Malinowska Marta 3.000,00 III stopnia
 
 
 
Kategoria „student”
Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Maik Artur 5.500,00 I stopnia
2 Dębska Martyna 5.500,00 I stopnia
3 Kuczyński Wojciech 4.500,00 II stopnia
4 Zatorski Hubert 4.000,00 II stopnia
5 Madziara Szymon 4.000,00 II stopnia
6 Fabijan Artur 4.000,00 II stopnia
7 Tim Artur 4.000,00 II stopnia
8 Jarmuż Agata 3.500,00 III stopnia
9 Najbert Mateusz 3.500,00 III stopnia
10 Kotecki Mateusz 3.500,00 III stopnia
11 Kucharski Przemysław 3.000,00 III stopnia
12 Mordzak Beata 3.000,00 III stopnia
13 Konieczny Mateusz 3.000,00 III stopnia
14 Salata-Kochanowski Piotr 3.000,00 III stopnia
15 Żaczek Szymon 3.000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - przyznane!

Uchwałą Nr 124/16 z dnia 08.02. 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2016. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia. 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016:

w kategorii uczeń:


1. Janusz Bieliński -  3 000 zł
2. Aleksandra Dudzik -  7 000 zł
3. Abigail Frączek -  2 000 zł
4. Natalia Grala -  3 000 zł
5. Dawid Kasprzak -  5 000 zł
6. Martyna Łuszczyńska -  2 000 zł
7. Kacper Henryk Malinowski -  2 500 zł
8. Bartosz Maniecki -  3 500 zł
9. Klaudia Markiewicz -  5 000 zł
10. Zofia Michałowicz -  2 500 zł
11. Mariusz Morawski -  7 000 zł
12. Zofia Płaziuk -  3 000 zł
13. Bartłomiej Ratajczyk -  2 000 zł
14. Olga Rogalska -  5 000 zł
15. Aleksander Stachowski - 10 000 zł
16. Aleksandra Stasiak - 5 000 zł
17. Gaja Wilewska - 2 500 zł
 


X edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków
 
4 stycznia 2016 roku rozpoczyna się X edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1 - wniosek uczeń
Załącznik 2 - wniosek student
Załącznik 3 - karta oceny formalnej uczeń
Załącznik 4 - karta oceny formalnej student
Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej uczeń
Załącznik 6 - karta oceny merytorycznej student
Załącznik 7 - sprawozdanie
Załącznik 8 - deklaracja poufności i bezstronnościStypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
 
Zgodnie z uchwałą nr 1304/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada br., w dniu 20 listopada 2015 roku rozpoczyna się naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku. Będzie on trwał 30 dni i zakończy się w dniu 21 grudnia 2015 r. Wnioski złożone po 21 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrywane. Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
 
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8) lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
W trakcie naboru wniosków istnieje możliwość konsultacji i uzyskania wyjaśnień dotyczących wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendiów artystycznych udziela: Monika Gering, pokój 1321, tel. /42/ 291-98-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór wniosku oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/stypendia
 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku zostały przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 525/15 z dnia 15 maja 2015 roku przyznał Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 r. następującym osobom:

w kategorii młody twórca:
Anita Kwiatkowska-Naqvi - 15 000 zł

w kategorii uczeń:

1. Aleksandra Chciuk -  4 500 zł
2. Patrycja Cichosz -  3 000 zł
3. Dominik Domińczak -  7 000 zł
4. Joanna Góra-Raurowicz -  7 000 zł
5. Laura Jerzak -  3 000 zł
6. Natalia Kowalska -  3 000 zł
7. Jędrzej Lemański -  5 000 zł
8. Aniela Milala -  7 000 zł
9. Adrianna Rieske -  7 000 zł
10. Hanna Szychowicz -  5 000 zł
11. Karolina Zaborska -  3 500 zł
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
1. Uchwała nr 525/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 maja 2015 r.


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 478/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku następującym osobom:
 

Kategoria „uczeń”

Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Jurek Joanna 5.000,00 I stopnia
2 Burczyński Rafał 5.000,00 I stopnia
3 Łeń Anna 5.000,00 I stopnia
4 Walczak Mateusz 4.000,00 II stopnia
5 Lewandowski Michał Jan 4.000,00 II stopnia
6 Rogowski Paweł 4.000,00 II stopnia
7 Barańska Magda 4.000,00 II stopnia
8 Żuber Piotr 2.500,00 III stopnia
9 Jurek Oliwia 2.500,00 III stopnia
10 Przybyszewski Wojciech 2.500,00 III stopnia
11 Błaszczyk Anna 2.500,00 III stopnia
12 Dubiak Agata 2.500,00 III stopnia
13 Koman Klaudia 2.500,00 III stopnia
14 Justyński Dawid 2.500,00 III stopnia
15 Fesiuk Aleksandra 2.500,00 III stopnia
 
 

Kategoria „student”

Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Szczurski Marcin 5.000,00 I stopnia
2 Stawiski Konrad 5.000,00 I stopnia
3 Strzałka Alicja 4.000,00 II stopnia
4 Miązek Nina 4.000,00 II stopnia
5 Pawłowicz Ewa 4.000,00 II stopnia
6 Piechocki Krzysztof 4.000,00 II stopnia
7 Zieliński Rafał 4.000,00 II stopnia
8 Opara Bartosz 4.000,00 II stopnia
9 Kania Sławomir 2.500,00 III stopnia
10 Pacholski Piotr 2.500,00 III stopnia
11 Witczak Adrian 2.500,00 III stopnia
12 Grabarz Paulina 2.500,00 III stopnia
13 Gonciarz Weronika 2.500,00 III stopnia
14 Tomczyk Przemysław 2.500,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Do pobrania:
Ranking uczeń 2015
Ranking student 2015Stypendia 2015 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane!!!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 469/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców następującym osobom:
 

Lp. Nazwisko i imię stypendysty Nazwa wnioskodawcy Kwota stypendium
1 Szymor Piotr Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
20 000,00 zł
2 Stawiszyńska Aneta Uniwersytet Łódzki 8 000,00 zł
3 Czyżewski Andrzej Uniwersytet Łódzki 17 000,00 zł
4 Nowicka-Krawczyk Paulina Uniwersytet Łódzki 19 800,00 zł
5 Kucharczyk Magdalena Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
15 200,00 zł
6 Pietrzykowska Justyna Politechnika Łódzka 20 000,00 zł
7 Dominiak Justyna Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
8 Nowogórska Agata Uniwersytet Łódzki 20 000,00 zł
9 Stachniuk Justyna Uniwersytet Łódzki 12 000,00 zł


IX edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
 
9 lutego 2015 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki prawne
4.      nauki matematyczne
5.      nauki fizyczne
6.      nauki chemiczne
7.      nauki biologiczne
8.      nauki o Ziemi
9.      nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 9 lutego do 6 marca 2015 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę  internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.


Do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1_wniosek_uczeń
Załącznik 2_ wniosek_student
Załącznik 3_karta oceny formalnej _uczeń
Załącznik 4_ karta oceny formalnej_student
Załącznik 5_ karta oceny merytorycznej_uczeń
Załącznik 6_ karta oceny merytorycznej_student
Załącznik 7_sprawozdanie
Załącznik 8_ deklaracja poufności i bezstronności


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców
 
2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
 
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2015 roku:
1.       ekonomia
2.       towaroznawstwo
3.       matematyka
4.       informatyka
5.       astronomia
6.       biofizyka
7.       fizyka
8.       biotechnologia
9.       biochemia
10.   chemia
11.   ochrona środowiska
12.   mikrobiologia
13.   historia
14.   geografia
15.   architektura i urbanistyka
16.   automatyka i robotyka
17.   budowa i eksploatacja maszyn
18.   budownictwo
19.   energetyka
20.   inżynieria chemiczna
21.   inżynieria materiałowa
22.   inżynieria środowiska
23.   mechanika
24.   technologia chemiczna
25.   włókiennictwo
26.   biologia medyczna
27.   medycyna
28.   sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 lutego 2015 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 wniosek
Załącznik nr 2 karta oceny formalnej wniosku
Załącznik nr 3 deklaracja poufności i bezstronności
Załącznik nr 4 zbiorcza karta oceny merytorycznej wniosków
Załącznik nr 5 decyzja komisji stypendialnej
Załącznik nr 6 sprawozdanie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia artystyczne 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!
 
Uchwałą Nr 372/14 z dnia 01. 04. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2014. 
Stypendia otrzymali:
 
w kategorii „młody twórca”:
 

1. Joanna Świniarska  - 14 000 zł
2. Borys Kosmynka  - 15 000 zł

 
 
w kategorii „uczeń”:

1. Bartosz Maniecki - 4 000 zł
2. Gustaw Klubczewski - 5 000 zł
3. Bartosz Skibiński - 6 000 zł
4. Justyna Skatulnik - 7 000 zł
5. Przemysław Wojciechowski - 5 000 zł
6. Mariusz Morawski - 7 000 zł
7. Emilia Sambor - 8 000 zł
8. Justyna Apolinarzak - 6 500 zł
9. Katarzyna Parejko - 3 750 zł
10. Katarzyna Stręk - 3 750 zł
11. Sabina Świątkowska - 5 000 zł

 Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 510/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku następującym osobom:


Kategoria „uczeń”

Lp. Imię i nazwisko Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Michał Figlus 5.000,00 I stopnia
2 Adrianna Traczyk 5.000,00 I stopnia
3 Monika Hałaczkiewicz 5.000,00 I stopnia
4 Joanna Horbaczewska 4.500,00 II stopnia
5 Maria Olejnik 4.000,00 II stopnia
6 Kamil Rychlewicz 4.000,00 II stopnia
7 Marta Wilińska 4.000,00 II stopnia
8 Adam Napieralski 3.000,00 III stopnia
9 Joanna Suder 3.000,00 III stopnia
10 Oliwia Kacprzak 2.500,00 III stopnia
11 Justyna Orman 2.500,00 III stopnia
12 Wojciech Lipiński 2.500,00 III stopnia
13 Kamil Rybak 2.500,00 III stopnia
14 Anna Wiktorowicz 2.500,00 III stopnia
15 Bartosz Herczyk 2.500,00 III stopnia
16 Krystian Sipiński 2.500,00 III stopnia
17 Michał Basiuras 2.500,00 III stopnia
18 Wiktor Szadowiak 2.000,00 III stopnia
19 Katarzyna Nowaczyk 2.000,00 III stopnia
20 Bartosz Kucharski 2.000,00 III stopnia
 
 
 

Kategoria „student”

Lp. Imię i nazwisko Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Dawid Miśkowiec 6.000,00 I stopnia
2 Bartłomiej Tomasik 6.000,00 I stopnia
3 Dariusz Pawełczak 5.000,00 II stopnia
4 Marcin Grzegorz Braun 5.000,00 II stopnia
5 Anna Stefaniuk 5.000,00 II stopnia
6 Marcin Włodarczyk 5.000,00 II stopnia
7 Beata Małachowska 5.000,00 II stopnia
8 Aleksandra Sobolewska 4.000,00 III stopnia
9 Sliman Jakub El-Fara 4.000,00 III stopnia
10 Anna Stańczyk 3.000,00 III stopnia
11 Ewelina Wileńska 3.000,00 III stopnia
12 Tomasz Adrianowski 3.000,00 III stopnia
13 Małgorzata Gałka 2.500,00 III stopnia
14 Nina Miązek 2.500,00 III stopnia
15 Greta Utecht 2.500,00 III stopnia
16 Michał Maciejewski 2.500,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

-----------------------------

Stypendia 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane !!!

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 424/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców następującym osobom:

Lp. Nazwisko i imię stypendysty Nazwa wnioskodawcy Kwota stypendium
1 Skwarczyńska Agata Politechnika Łódzka 20 000,00 zł
2 Znajdek Katarzyna Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
3 Sowińska Aleksandra Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
4 Ziemba Marika Uniwersytet Łódzki 18 000,00 zł
5 Sobczak Marta Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
18 000,00 zł
6 Jabłońska Małgorzata Uniwersytet Łódzki 18 000,00 zł
7 Kamińska Dorota Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
8 Brzozowska Zofia Uniwersytet Łódzki 5 000,00 zł
9 Zelga Piotr Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
17 000,00 zł
 

----

Łódzkie nagradza najzdolniejszych! 

VIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
 

6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki matematyczne
4.    nauki fizyczne
5.    nauki chemiczne
6.    nauki biologiczne
7.    nauki o Ziemi
8.    nauki techniczne
9.    nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1_wniosek_uczeń
Załącznik 2_ wniosek_student
Załącznik 3_karta oceny formalnej _uczeń
Załącznik 4_ karta oceny formalnej_student
Załącznik 5_ karta oceny merytorycznej_uczeń
Załącznik 6_ karta oceny merytorycznej_student
Załącznik 7_sprawozdanie
Załącznik 8_ deklaracja poufności i bezstronnościII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców

2 stycznia 2014 roku rozpoczyna się II edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców.Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego.Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2014 roku:
1.     ekonomia
2.     towaroznawstwo
3.     matematyka
4.     informatyka
5.     biofizyka
6.     fizyka
7.     biotechnologia
8.     biochemia
9.     chemia
10.  ochrona środowiska
11.   mikrobiologia
12.  historia
13.  geografia
14.  architektura i urbanistyka
15.  automatyka i robotyka
16.  budowa i eksploatacja maszyn
17.  budownictwo
18.  energetyka
19.  inżynieria chemiczna
20.  inżynieria materiałowa
21.  inżynieria środowiska
22.  mechanika
23.  technologia chemiczna
24.  włókiennictwo
25.  biologia medyczna
26.  medycyna
27.  sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 5 lutego 2014 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
załącznik 1_wniosek
załącznik 2_karta oceny formalnej wniosku
załącznik 3_deklaracja poufności i bezstronności
załącznik 4_indywidualna karta oceny merytorycznej wniosku
załącznik 5_karta oceny merytorycznej wniosku
załącznik 6_sprawozdanie

 


 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2014

 

Składanie wniosków

W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 1693/13 w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 17 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku.

 

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną 

(na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają: 

Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do pobrania: 

 

 1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
 2. Wniosek w kategorii "uczeń"
 3. Wniosek w kategorii "młody twórca"
 4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego
 5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
 6. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
 7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
 8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "młody twórca"
 9. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
 10. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

 

 

WAŻNE

Prosimy o uważnie zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego obowiązującym w 2014 roku, gdyż 24 września 2013 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr XL/746/13 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!13 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki matematyczne
4.      nauki fizyczne
5.      nauki chemiczne
6.      nauki biologiczne
7.      nauki o Ziemi
8.      nauki techniczne
9.      nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 10 tys. zł.Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu 150 tys. zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 13 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:  
-        Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-        Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek „uczeń”
Wniosek „student”
Sprawozdanie


Łódzkie wspiera naukowców – wykorzystaj to!
 

16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2013 roku:
1.    ekonomia
2.    towaroznawstwo
3.    matematyka
4.    informatyka
5.    biofizyka
6.    fizyka
7.    biotechnologia
8.    chemia
9.    ochrona środowiska
10.    mikrobiologia
11.    geografia
12.    architektura i urbanistyka
13.    automatyka i robotyka
14.    budowa i eksploatacja maszyn
15.    budownictwo
16.    energetyka
17.    inżynieria chemiczna
18.    inżynieria materiałowa
19.    inżynieria środowiska
20.    mechanika
21.    technologia chemiczna
22.    włókiennictwo
23.    biologia medyczna
24.    medycyna
25.    sztuki projektowe
Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie łódzkich naukowców 200 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 16 stycznia do 15 lutego 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:  

 • Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek
Karta oceny formalnej (załącznik nr 2)
Indywidualna karta oceny merytorycznej (załącznik nr 4)
Karta oceny merytorycznej (załącznik nr 5)
SprawozdanieStypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

Uchwałą Nr 988/12 z dnia 05. 06. 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012. Stypendia otrzymali:


w kategorii „młody twórca”

 1. Walentyna Balcerzak – 10 000 zł
 2. Iwona Kmiecik – 15 000 zł
 3. Katarzyna Ruszkowska – 17 000 zł


w kategorii „uczeń”

 1. Justyna Aulak – 4 500 zł
 2. Anna Banaś – 8 500 zł
 3. Ewa Błaszczyńska – 2 500 zł
 4. Daniel Borowski – 8 000 zł
 5. Mateusz Choróbski – 9 500 zł
 6. Paweł Cłapiński – 8 500 zł
 7. Tomasz Daroch – 10 000 zł
 8. Dominik Domińczak – 6 000 zł
 9. Maria Gromińska – 7 500 zł
 10. Anna Kabzińska – 8 000 zł
 11. Edyta Krajewska – 3 500 zł
 12. Jakub Lemański – 5 000 zł
 13. Anna Liput – 4 500 zł
 14. Daria Majewska – 10 000 zł
 15. Bartosz Maniecki – 4 000 zł
 16. Agata Matusiak– 5 500 zł
 17. Rafał Pierzyński – 3 000 zł
 18. Zuzanna Pietrzak – 6 000 zł
 19. Andrzej Różycki – 5 500 zł
 20. Emilia Sambor – 2 500 zł
 21. Łukasz Skrobek – 8 000 zł
 22. Patrycja Ulańska – 3 000 zł
 23. Anna Walczak – 2 500 zł
 24. Kinga Wasilewska – 8 000 zł
 25. Ewa Witczak – 9 500 zł
 26. Maciej Włodarski – 4 500 zł


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2012 - przyznane

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 983/12 z dnia 5 czerwca 2012 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego następującym osobom:

W kategorii „uczeń”:

Lp. Stopień stypendium Imię i nazwisko Kwota
1 I stopień Arkadiusz Michalak 8 000 zł
2 I stopień Kacper Van Wallendael 8 000 zł
3 II stopień Kamil Adamczyk 7 000 zł
4 II stopień Jakub Klencki 6 000 zł
5 III stopień Rafał Nowakowski 5 000 zł
6 III stopień Marta Wilińska 5 000 zł
7 III stopień Patryk Kowalczyk 4 000 zł
8 III stopień Michał Figlus 4 000 zł
9 III stopień Justyna Żurawik 4 000 zł
10 III stopień Roman Chomik 4 000 zł
11 III stopień Kamil Błęcki 4 000 zł
12 III stopień Andrzej Pacholik 3 500 zł
13 III stopień Kacper Nowak 3 500 zł
14 III stopień Marcin Smulewicz 3 500 zł
15 III stopień Adrian Nowakowski 3 500 zł
16 III stopień Jacek Brzostowski 3 500 zł
17 III stopień Przemysław Harciarek 3 500 zł
18 III stopień Patrycja Sojka 3 000 zł
19 III stopień Bartosz Łągwa 3 000 zł
    SUMA 86 000 zł


W kategorii „student”:

Lp. Stopień stypendium Imię i nazwisko Kwota
1 I stopień Artur Kacper Modliński 9 000 zł
2 II stopień Dariusz Pawełczak 6 000 zł
3 II stopień Anna Stańczyk 6 000 zł
4 II stopień Michał Maciejewski 6 000 zł
5 II stopień Anna Baranowska-Jaźwiecka 6 000 zł
6 III stopień Izabela Trojak 5 000 zł
7 III stopień Artur Łagodziński 5 000 zł
8 III stopień Paweł Woźniak 5 000 zł
9 III stopień Alicja Krzeszowiec 4 000 zł
10 III stopień Łukasz Świerczyński 4 000 zł
11 III stopień Oskar Kuliński 4 000 zł
12 III stopień Aleksandra Olejnik 4 000 zł
    SUMA 64 000 zł


 Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

W kwietniu 2012 roku rusza kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi,  osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Od tego roku stypendia będą przyznawane w dwóch kategoriach: uczeń i student. Przyznawanie stypendiów ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji. Najzdolniejsi mogą się ubiegać o stypendia w kwocie do 10 tys. zł.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.


1. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie od 18 kwietnia do 18 maja 2012 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Traugutta 25, piętro XV, sekretariat pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

 
2. Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
- Katarzyna Mielko, pokój 1520 tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Justyna Szatan, pokój 1520 tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, Sala Konferencyjna, prawa oficyna, I piętro.


4. Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu.


5. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja.Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wniosek - uczeń
Wniosek - student
Zgłoszenie na spotkanie informacyjne

 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki, przyznając im stypendia artystyczne. W oparciu o Uchwałę Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, w dniu 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 588/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2012 r.

W 2012 roku w budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego na stypendia artystyczne Marszalka Województwa Łódzkiego została zabezpieczona kwota 200 000 zł.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane będą w dwóch kategoriach:
 

 1. kategoria „uczeń”, celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:
  §  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  §  studentom wyższych uczelni artystycznych,
  -        którzy mieszkają na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:
  §  4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych,
  §  4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.
  Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:
  §  dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,
  §  dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej
   

kategoria „młody twórca” celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie zrealizowania projektu artystycznego,
O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
§  osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem,
§  mieszkająca na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
§  w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia,
§  posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.
 Składanie wniosków

W 2012 roku wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać od 10 kwietnia do 10 maja.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji.

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
Iwona Uznańska, pokój 1504 tel. 042 291-98-27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bartłomiej Pielas, pokój 1504 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, Sala Konferencyjna, prawa oficyna,
I piętro.

Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu.
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Kultura/Stypendia.

Do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
 2. Wniosek w kategorii "uczeń"
 3. Wniosek w kategorii "młody twórca"
 4. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
 5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
 6. Deklaracja poufności i bezstronności członka komisji stypendialnej
 7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
 8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii  "młody twórca"
   


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1091/11 z dnia 19 lipca 2011 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego następującym osobom:
 

Lp. Stopień stypendium Imię i nazwisko Kwota
1 I stopień Jakub Klencki 8 000 zł
2 I stopień Marcin Smulewicz 8 000 zł
3 I stopień Krzysztof Kochel 6 000 zł
4 I stopień Michał Podgórski 6 000 zł
5 I stopień Henryk Błasiński 6 000 zł
6 I stopień Agata Polityło 6 000 zł
7 I stopień Marcin Szczurski 6 000 zł
8 I stopień Adam Rosowski 6 000 zł
9 I stopień Piotr Jankowski 6 000 zł
10 II stopień Sylwia Gajda 5 000 zł
11 II stopień Arkadiusz Mielczarek 5 000 zł
12 II stopień Małgorzata Gałka 5 000 zł
13 II stopień Paweł Woźniak 5 000 zł
14 II stopień Rafał Spętany 5 000 zł
15 II stopień Barbara Szol 5 000 zł
16 II stopień Grzegorz Szpak 5 000 zł
17 II stopień Michał Rusołowski 5 000 zł
18 II stopień Paweł Rachubiński 5 000 zł
19 III stopień Beata Calińska 3 000 zł
20 III stopień Mateusz Podhalicz 3 000 zł
21 III stopień Krzysztof Nielepkowicz 3 000 zł
22 III stopień Agnieszka Dziedzic 2 000 zł
23 III stopień Tomasz Jurkowski 2 000 zł
24 III stopień Jan Bojanowski 2 000 zł
25 III stopień Piotr Pilawski 2 000 zł
26 III stopień Aleksandra Wawrzyniak 2 000 zł
27 III stopień Maciej Janeczek 2 000 zł
28 III stopień Joanna Słomian 2 000 zł
29 III stopień Patryk Fischer 2 000 zł
30 III stopień Arkadiusz Lorenc 2 000 zł

 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2011

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 923/11 z dn. 21 czerwca 2011 r. przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego niżej wymienionym osobom:

W kategorii „Młody twórca”:

 1. Małgorzata Hutek – 15 000 zł
 2. Anna Orłowska – 17 000 zł
 3. Piotr Złotorowicz – 17 000 zł


W kategorii „Uczeń”:

 1. Anna Chowaniec – 3 500 zł
 2. Remigiusz Czechowicz – 3 500 zł
 3. Nikodem Drożdżowski – 2 000 zł
 4. Natalia Dziedzic – 6 500 zł
 5. Anna Fender – 2 000 zł
 6. Michał Gajda – 5 000 zł
 7. Dominika Grzybek – 5 000 zł
 8. Andrzej Jobczyk – 5 000 zł
 9. Julia Kafar – 2 000 zł
 10. Mariusz Kozłowski – 5 000 zł
 11. Anita Kwiatkowska-Naqvi – 5 000 zł
 12. Krzysztof Lutrzykowski – 5 000 zł
 13. Robert Łaguniak – 3 500 zł
 14. Kinga Łapińska – 3 500 zł
 15. Maria Okońska – 2 000 zł
 16. Justyna Piesik – 3 500 zł
 17. Piotr Przybylski – 2 500 zł
 18. Adrianna Rieske – 3 500 zł
 19. Konrad Salwiński – 5 000 zł
 20. Oktawia Sowińska – 2 000 zł
 21. Kaja Szechowska – 6 500 zł
 22. Aleksandra Szurgot – 5 000 zł
 23. Krystian Szymczak – 4 500 zł
 24. Anna Terlecka-Kierner – 5 000 zł
 25. Martyna Trepka – 5 000 zł
   


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego

W 2011 r. Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz szósty nagrodzi najzdolniejszych uczniów i studentów, przyznając im stypendia artystyczne. Przyznawanie stypendiów ma celu rozwój talentów uczniów i studentów z województwa łódzkiego

W bieżącym roku stypendia artystyczne będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 1. „Uczeń” – stypendium adresowane do uczniów i studentów szkół artystycznych na pokrycie kosztów związanych z realizacją indywidualnego planu rozwoju kariery artystycznej
   
 2. „Młody twórca” – stypendia dla młodych artystów, uczniów lub studentów, przyznawane na realizację projektu artystycznego, mającego swoje źródło w indywidualnej kreatywności i talencie kandydata do stypendium


Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać:

 1. szkoły i uczelnie artystyczne (stypendium w kategorii „uczeń”)
 2. osoby pełnoletnie, będące uczniem lub studentem (stypendium w kategorii „młody twórca”)

w terminie od 21 marca do 20 kwietnia 2011 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. (42) 291-98-20.


Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
Bartłomiej Pielas pokój 1503 tel. 042 291-98-24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium, zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony regulamin stypendiów oraz zasady wypełnienia wniosku.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 104.


Konsultacje
W terminie 1 – 20 kwietnia 2011 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu (pok. 1503) i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek (kategoria "uczeń")
 3. Załącznik nr 2 - Wniosek (kategoria "młody twórca")

 Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego - 2011

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych ludzi,  osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Przyznawanie stypendiów ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji. Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.


Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:  

 • Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Włudarczyk, pokój 1510 tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
14 kwietnia 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, sala 107.
 

Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. WniosekZobacz prezentację - Stypendia naukowe

 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1152/10 z 3 sierpnia 2010 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne niżej wymienionym osobom:
 

Lp. Stopień stypendium Imię i nazwisko Kwota
1 I stopień Piotr Cłapiński 13 000 zł
2 I stopień Olga Maroszek 12 000 zł
3 I stopień Przemysław Skórka 12 000 zł
4 I stopień Paweł Ściebior 11 000 zł
5 I stopień Monika Winczewska 11 000 zł
6 I stopień Przemysław Wojciechowski 11 000 zł
7 I stopień Karolina Derwisz 10 000 zł
8 II stopień Piotr Przedbora 9 000 zł
9 II stopień Marcin Skorupski 9 000 zł
10 II stopień Paulina Świątkowska 9 000 zł
11 II stopień Justyna Ejsmont 8 000 zł
12 II stopień Robert Łaguniak 8 000 zł
13 II stopień Katarzyna Maciaszek 8 000 zł
14 II stopień Paula Selerowicz 8 000 zł
15 II stopień Oskar Strukiel-Piotrowski 8 000 zł
16 II stopień Bartłomiej Kacperski 7 000 zł
17 II stopień Dominika Kowalewska 7 000 zł
18 II stopień Damian Kuśmierczyk 7 000 zł
19 II stopień Bartosz Skibiński 7 000 zł
20 II stopień Klara Michalska 6 000 zł
21 III stopień Angelika Biały 4 000 zł
22 III stopień Magdalena Lasecka 4 000 zł
23 III stopień Daria Magdalena Majewska 3 000 zł
24 III stopień Sandra Mikołajczyk 3 000 zł
25 III stopień Ireneusz Rolewski 3 000 zł
26 III stopień Aleksander Janusz Staniszewski 2 000 zł

 Już w czerwcu 2010 r. najzdolniejsi uczniowie i studenci mogą się ubiegać o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych artystów, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki, przyznając im jednorazowe stypendia artystyczne. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów i studentów wyższych uczelni o profilu artystycznym z województwa łódzkiego, do rozwijania swoich zdolności artystycznych.
Wspieranie rozwoju artystycznego i naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

 
Termin i miejsce składania wniosków
wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie do 30 czerwca 2010 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

       
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Bartłomiej Pielas pokój 1503 tel. 042 291-98-24, mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Messyasz pokój 1502 tel. 042 291-98-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Konsultacje
W terminie 21 – 30 czerwca 2010 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu (pok. 1503) i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.


Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN
 2. Załącznik nr 1 -Wniosek


Stypendia naukowe dla najzdolniejszch uczniów i studentów

Już w czerwcu 2010 roku najzdolniejsi uczniowie i studenci mogą się ubiegać o stypendia naukowe w kwocie do 10 000zł.

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

1. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie do 30 czerwca 2010 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

2. Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • Grzegorz Janeczek pokój 1510 tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca 2010 o godzinie 12:00 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w sali 221.

4. Konsultacje
W terminie 28 – 30 czerwca 2010 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu, pokój 1516 i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Wniosek
 3. Sprawozdanie
 4. Formularz zgłoszeniowy
   


Zarząd Województwa łódzkiego w dniu 8 grudnia 2008r. przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją:


Jednorazowe stypendium naukowe –Pierwszego Stopnia w wysokości 7000 zł. otrzymał:

 • Przemysław Dariusz Bienias
  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi


Jednorazowe stypendium naukowe –Pierwszego Stopnia w wysokości 5000 zł. otrzymali:

 • Michał Fita
  Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 • Dominika Andrzejczak
  Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi
 • Jan Dąbrowski
  Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim


Jednorazowe stypendium naukowe –Drugiego Stopnia w wysokości 4000 zł. otrzymali:

 • Michał Bieńkowski
  Uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi
 •  Dawid Piotr Ligocki
  Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi
   


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1668/08 z 29 października 2008 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne niżej wymienionym osobom:


I stopnia:

 1. Marcin Stańczyk – 10 000 zł
 2. Karina Marusińska – 6 000 zł
 3. Łukasz Trepczyński – 5 000 zł
 4. Przemysław Skórka – 5 000 złII stopnia:

 1. Michał Bereza – 4 000 zł
 2. Katarzyna Kabzińska – 4 000 zł

 

III stopnia:

 1. Karolina Chojnacka – 2 000 zł
 2. Dorota Owczarek – 2 000 zł
 3. Dominika Górlicka – 2 000 zł
 4. Aleksander Stachowski – 2 000 zł
 5. Konrad Salwiński – 2 000 zł
   


Uchwałą Nr 497 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.04.2008 r., w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne – Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia następującym osobom:


I stopnia:
 

Lp. Imię i nazwisko Kwota
1 Tomaszowi Darochowi 10 000 zł (brutto)
2 Przemysławowi Wojciechowskiemu 8 000 zł (brutto)
3 Mariuszowi Kozłowskiemu 5 000 zł (brutto)
4 Piotrowi Przedborze 5 000 zł (brutto)
5 Katarzynie Milczarek 3 500 zł (brutto)
6 Ewie Baranowskiej 3 000 zł (brutto)
7 Justynie Bidler 3 000 zł (brutto)
8 Dominice Meckier 2 500 zł (brutto)


I stopnia:
 

Lp. Imię i nazwisko Kwota
1 Arturowi Herbikowi 3 000 zł (brutto)
2 Annie Marii Jurek 3 000 zł (brutto)
3 Jagodzie Majtyce 3 000 zł (brutto)
4 Agnieszce Murgrabi 3 000 zł (brutto)
5 Mateuszowi Dudzie 2 000 zł (brutto)
6 Annie Kędzi 2 000 zł (brutto

 Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1602/07 z dnia 20 XII 2007 roku przyznał dwa jednorazowe stypendia naukowe – Pierwszego Stopnia w wysokości 3000 zł, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Laureatami stypendiów zostali:
Pan Przemysław Trędak
Pan Paweł Tomasik.

Pliki do pobrania:
Stypendia artystyczne przyznane w 2012 r.


 Stypendia artys

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji