Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia sporządzona jest zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
Zgodnie z powyższym artykułem informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia Województwa, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 
Mieniem Województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DZ.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.). 

 

Informacja do pobrania:
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2023 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2022 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2021 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2020 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2019 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2018 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2017 rok
Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2016 rok
Czytany 7938 razy
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:20
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 04.04.2024 - 09:31