Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / Pomoc

Prawo do informacji publicznej ma charakter konstytucyjny - statuuje je art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. Prawo to zostało skonkretyzowane w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „Ustawa”).


Ustawa definiuje informację publiczną bardzo szeroko jako „każdą informację o sprawach publicznych”. Katalog informacji publicznych jest katalogiem „otwartym”, gdyż Ustawodawca nie zakreślił jego granic w jednoznaczny sposób.


Prawo do informacji publicznej przysługuje "każdemu", a od wnioskodawcy nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego – z zastrzeżeniem dostępu do informacji przetworzonej (art. 5 Ustawy).

Na prawo do informacji publicznej składają się następujące uprawnienia:

  1. Uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskanie informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

  2. Wgląd do dokumentów urzędowych;

  3. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny – z zastrzeżeniem art. 15 Ustawy. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot udostępniający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


W Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco udostępniane są kolejne informacje publiczne. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Wniosek może zostać złożony w dowolny sposób (np. mailowo), jednak powinien wskazywać zakres wnioskowanej informacji, oraz sposób i formę jej udostępnienia. Pomocniczy wzór wniosku znajduje się poniżej.


Odpowiedzi na wnioski udzielane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku – z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 Ustawy.

 

Wnioski można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego znajdziecie Państwo w odrębnej zakładce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.Pomocniczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:

[Pobierz w formacie „doc"]  [Pobierz w formacie „pdf"]


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)

 

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 22/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego "Procedury udostępnienia informacji publicznej oraz jej przekazywania w celu ponownego wykorzystania"

Zarządzenie Nr 7/22 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

 

Czytany 32498 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  27.05.2013 - 15:46
Osoba modyfikująca: Tomasz Rydelek
Ostatnio zmieniany: 10.06.2024 - 11:52