Skrzynka podawcza


Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP:
/umwl/skrytka

Dane adresowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP:  725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
      42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Redakcja BIP

Redaktor BIP Województwa Łódzkiego
Marcin Werner
tel. 42 663 37 10
fax 42 663 37 13
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres: Łódź al. Piłsudskiego 8


Pomoc techniczna
tel: 42 291 98 96
tel: 42 291 98 93
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / Pomoc

Zgodnie z duchem ustawy o dostępie do informacji publicznej, który ma być powszechny, bezwarunkowy, równy, niezwłoczny i bezpłatny, realizowany jest Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

W biuletynie zostały zgromadzane dane dotyczące zadań realizowanych przez Samorządu Województwa Łódzkiego.

Informacje są publikowane wyłącznie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Biuletyn jest aktualizowany i rozbudowywany na bieżąco.

Zakres i terminy publikowania informacji określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o dostępie do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Zgodnie z art. 10. ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien zawierać zakres wnioskowanej informacji, oraz sposób i formę jej udostępnienia.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:

[Pobierz w formacie „doc"]  [Pobierz w formacie „pdf"]

Pomocniczy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

[Pobierz w formacie „doc"]  [Pobierz w formacie „pdf"]Zgodnie z Art. 15 ustawy:

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)

 

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 60/18 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udostępnienia informacji pubicznej lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

 

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  27.05.2013 - 15:46
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 12.12.2019 - 11:24

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji