Radni VI kadencji (2018-2023)

   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - Przewodniczący Klubu
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

   Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
  Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

   Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska - Wiceprzewodniczący Klubu
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
   Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe - Przewodniczący Klubu
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

  Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska - Wiceprzewodnicząca Klubu
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska - Przewodniczący Klubu
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
   Klub Radnych Koalicja Obywatelska

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji