Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej składają się z:

Menu górnego zawierającego następujące zakładki:

  • Województwo Łódzkie zawiera informacje o Województwie Łódzkim, Majątku i Statucie Województwa, Budżecie Obywatelskim, Oświadczeniach Majątkowych, Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego oraz zbiorze Jednostek Organizacyjnych.
  • Sejmik zawiera między innymi informacje o Sejmiku Województwa Łódzkiego, Regulaminie i planie pracy Sejmiku, informacje o Radnych, Komisjach i Kancelarii Sejmiku, podjętych przez Sejmik uchwałach, Sesjach Sejmiku, dyżurach Radnych, materiałach przygotowywanych dla Komisji Sejmiku jak również sposobie nadawania wyróżnień, odznaczeń oraz nagród za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
  • Zarząd zawiera informacje o Zarządzie Województwa Łódzkiego, informacje o zadaniach Marszałka Województwa Łódzkiego, składzie Zarządu, podjętych przez Zarząd uchwałach, sprawozdaniach z działalności i informacje z posiedzeń Zarządu oraz o jednostkach bezpośrednio podległym Członkom Zarządu.
  • Urząd Marszałkowski zawiera ogólne informacje o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Skarbniku Województwa Łódzkiego, Sekretarzu Województwa Łódzkiego, organizacji pracy jednostki oraz zakresach zadań poszczególnych Departamentów, wdrożonym Systemie Zarządzania, realizowanych przez Urząd programach, petycjach i raportach.
  • Ogłoszenia zawiera informacje dotyczące udzielanych Zamówień Publicznych i zapytań ofertowych, ogłoszeń dotyczących nieruchomości będących w zarządzie Województwa Łódzkiego, komunikatów i konkursów organizowanych przez Województwo Łódzkie, konkursów dotyczących Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, naborów na kierowników jednostek podległych, stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, regulaminu kontroli, ogłoszeń dotyczących naborów do pracy w urzędzie, możliwości odbywania staży i praktyk.
  • Kontakt zawiera podstawowe informacje kontaktowe oraz te dotyczące możliwości kontaktu z urzędem osób niedosłyszących.

Modułu wyszukującego znajdującego się w prawym górnym rogu każdej ze stron biuletynu Wyszukiwarka działając w trybie tekstowym pozwala na wyszukiwanie dowolnych treści znajdujących się na podstronach BIP.

Sekcji kafli znajdującej się w górnej części strony głównej poniżej Menu górnego. Umieszczone tam ikony pozwalają na bezpośredni dostęp do najczęściej odwiedzanych podstron BIP.

Sekcji treści znajdującej w części środkowej strony. W sekcji wyświetlana jest treść główna dotycząca wybranej bądź wyszukanej przez użytkownika tematyki. Sekcja ta opatrzona jest informacjami kto i kiedy wprowadził dany dokument do biuletynu oraz kto i kiedy wskazany dokument zmodyfikował. Na stronie głównej biuletynu domyślnie umieszczony jest wykaz wybranych spraw realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Menu kontekstowego znajdującego w prawej części każdej ze stron. Sekcja ta zawiera hasła, które nawiązują tematycznie do aktualnie przeglądanych treści. Hasła te są jednocześnie odnośnikami do kolejnych podstron biuletynu.

Stopki zawierającej dane adresowe i kontaktowe do Urzędu Marszałkowskiego, najważniejsze linki w BIP oraz odnośnik do serwisu informacyjnego województwa - lodzkie.pl w formie logotypu Województwa Łódzkiego.

Czytany 3374 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  22.03.2023 - 13:52
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 23.03.2023 - 17:15