System Identyfikacji

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego jest zbiorem znaków i makiet
graficznychprzedstawiających w jednolity

sposób logotyp i barwy województwa oraz ich praktyczne zastosowanie w kompozycji dokumentów, wydawnictw, gadżetów, tablic informacyjnych i informacji wizualnej na zewnątrz i wewnątrz budynków województwa. Uchwała Zarządu Województwa zobowiąże wszystkie komórki i jednostki organizacyjne województwa do stosowania jednolitych barw i układów graficznych. System Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego zawiera między innymi następujące opracowania graficzne: logo - znak graficzny województwa, napis Województwo Łódzkie - kolor i krój pisma, wzór papieru listowego, wzór kopert firmowych województwa, wzór informacji prasowej, wzór wizytówek Urzędu i Sejmiku, wzór plakietki identyfikacyjnej pracowników Urzędu, wzór tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i tabliczek informacyjnych pokojów, wzór (szablon) prezentacji multimedialnej województwa, wzór opakowań i nadruków na płyty CD, wzór teczki podawczej, wzór torby papierowej i inne.


Pobierz księgę Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego

System identyfikacji - do pobrania

Format Wielkość Ciężar pliku Format Wielkość Ciężar pliku
AI -------------- 308 KB AI ------------- 400 KB
EPS ------------- 762 KB EPS ------------- 522 KB
JPG 1716 x 1108 px 812 KB JPG 1716 x 1108 px 174 KB
PDF ------------- 332 KB PDF ------------- 222 KB
PNG 1716 x 1108 px 543 KB PNG 1716 x 1108 px 35 KB

                                                 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji