System Identyfikacji

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego

jest zbiorem znaków i makiet graficznych przedstawiających w jednolity sposób logotyp i barwy Województwa oraz ich praktyczne zastosowanie w kompozycji dokumentów, wydawnictw, gadżetów, tablic informacyjnych i informacji wizualnej na zewnątrz i wewnątrz budynków Województwa. Uchwała Zarządu Województwa zobowiąże wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Województwa do stosowania jednolitych barw i układów graficznych. System Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego zawiera między innymi następujące opracowania graficzne: herb, zestawienia znaków z logo, kolor i krój pisma, wzór druku firmowego, wzory wizytówek, wzór tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i tabliczek informacyjnych pokojów.


Pobierz załącznik:

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 08:36
Osoba modyfikująca: Artur Boruch
Ostatnio zmieniany: 13.01.2022 - 15:25