Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kulturyNagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.
Zgodnie z regulaminem Nagrody, kandydaci powinni być zgłaszani przez poszczególnych członków Kapituły, grupę co najmniej 7 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, a także szkoły artystyczne i uczelnie. Nagroda ma charakter finansowy – dla osoby fizycznej wynosi nie więcej niż 10 tys. zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, nie więcej niż 20 tys. zł brutto.
  1. Uchwała Sejmiku w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania
  2. Regulamin przyznawania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Wnioski o przyznanie Nagrody, powinny być przekazywane z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:
  • prawidłowo wypełnionym wnioskiem o przyznanie Nagrody
  • prawidłowo wypełnionym oświadczeniem do celów podatkowych dla osób fizycznych
  • podpisaną klauzulą informacyjną

Wzory powyższych dokumentów znajdują się w zakładce ,,pliki do pobrania’’.
Wypełnione wnioski można składać od dnia 1 stycznia 2017 roku w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 212) – lub przesyłać pocztą na adres:
 
Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Dodatkowych informacji udzielają Pani Agnieszka Tkaczyk-Weiss i Pani Monika Kaczmarek-Hałas pod numerem telefonu: (042) 663-30-42.
 

  Pliki do pobrania:


Informujemy, że we wniosku o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w pkt. 5 ,,Oświadczenia'' wymagane są podpisy wnioskodawcy oraz kandydata.
 

Data Tytuł
13.05.2016 Wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury  (.pdf)
13.05.2016 Wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury - wersja edytowalna (.doc)
13.05.2016 Oświadczenie do celów podatkowych dla osób fizycznych (.pdf)
13.05.2016 Oświadczenie do celów podatkowych dla osób fizycznych - wersja edytowalna (.doc)
13.05.2016 Klauzula informacyjnaLaureaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury:

Data Tytuł
27.09.2016 Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.pdf
26.09.2017 Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji