Obwieszczenie o zawiadomieniu o zebraniu całości materiału w sprawie wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi ekspresowej S8 Wieluń-Łódź Południe

Obwieszczenie o zawiadomieniu o zebraniu całości materiału w sprawie wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego drogi ekspresowej S8 Wieluń-Łódź Południe (A1).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.07.2020
Czytany 54 razy
Osoba publikująca :  Izabela Zelcer
Data publikacji:  21.07.2020 - 14:42
//todo move to script