Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Ozorków ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/20.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.08.2020
Czytany 59 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.08.2020 - 15:35
//todo move to script