Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/20 pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,22% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-011/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.08.2020
Czytany 68 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.08.2020 - 09:56
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 31.08.2020 - 10:07
//todo move to script