Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, Działanie III.3 Transport multimodalny.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.09.2020
Czytany 103 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.09.2020 - 14:43