Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2020 r. w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2020 r. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.09.2020
Czytany 69 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  09.09.2020 - 15:14