Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z Działania VII. 3 Infrastruktura opieki społecznej

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII. 3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 przeprowadzonej w terminie od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.09.2020
Czytany 61 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.09.2020 - 14:17