Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, ul. Szpitalna 3” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.10.2020
Czytany 63 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  06.10.2020 - 13:07
//todo move to script