Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1714/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjął zmiany w Regulaminie Konkursu otwartego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10.001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie podniesienia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru mając na uwadze szczególne znaczenie projektów realizowanych w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie a także uwzględniając oszczędności poprzetargowe
w ramach projektów już wyłonionych

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: piątek, 28 grudzień 2018
Czytany 49 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  28.12.2018 - 12:55
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 28.12.2018 - 13:49

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji