Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich_2019

OGŁOSZENIE  NABORU
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2019, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 3.000.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1.     Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0.
2.     Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 15 marca 2019 roku (decyduje data stempla).
3.     Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.     Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.
5.     Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
6.     Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:
1)    zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,
2)    będą sporządzone niezgodnie z wzorem określonym w Regulaminie,
3)    będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
4)    wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż kwota podana w pkt. 5,
5)    wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
 
 
Załączniki:
- regulamin
- wzór wniosku (wersja DOCX)
 - wzór wniosku (wersja DOC)
Informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24, Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98, Angelika Ekert tel. 42-663-35-74

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.02.2019
Czytany 709 razy
Osoba publikująca :  Dorota Rzeźnik
Data publikacji:  11.02.2019 - 15:09
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 15.02.2019 - 09:43