Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna  Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.10.2019
Czytany 81 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.10.2019 - 15:19