Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19

W ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało osiem wniosków o dofinansowanie, zgodnie z przedstawionym załącznikiem

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.10.2019
Czytany 62 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  09.10.2019 - 11:46