Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2020 r. w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2020 r. w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.05.2020
Czytany 63 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.05.2020 - 14:28