Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2020 r. w ramach Poddziałania V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2020 r. w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.05.2020
Czytany 100 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.05.2020 - 14:34