Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto Łódź zawartej w kwietniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto Łódź  zawartej w kwietniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.05.2020
Czytany 49 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  05.05.2020 - 08:28
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 05.05.2020 - 08:32