Informacja o wyborze projektów do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 565/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. zatwierdził 13 projektów do dofinansowania z listy rezerwowej oraz zmienił listę rezerwową projektów w ramach naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.06.2020
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  26.06.2020 - 12:48