Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/19, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49’’  złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 630/20 z dnia 26.06.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 433 329,02 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 35 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  29.06.2020 - 13:29