Porządek obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 28 lutego 2022 r.

Porządek obrad XLII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 28 lutego 2022 roku (poniedziałek), godz.13.00

            

1. Otwarcie XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii M.Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.6);

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7),

5.8. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (Druk Nr 5.8);

5.9. uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Leningradzkim (Federacja Rosyjska), (Druk Nr 5.9);

5.10. uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim - Rzeczpospolita Polska a Obwodem Saratowskim - Federacja Rosyjska, (Druk Nr 5.10).

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10.Komunikaty

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od Druku Nr 5.1. do Druku Nr 5.7.:

5.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii M.Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku na terenie województwa łódzkiego
(Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020,  zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.6);

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (Druk Nr 5.8);

5.9. uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Leningradzkim (Federacja Rosyjska), (Druk Nr 5.9);

5.10. uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim - Rzeczpospolita Polska a Obwodem Saratowskim - Federacja Rosyjska, (Druk Nr 5.10).

12.  Ogłoszenie wyników głosowania.

13. Zamknięcie XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 886 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  22.02.2022 - 10:22
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 01.03.2022 - 15:13