Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/20, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/20, pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1”  złożony przez Gminę Miasta Głowno został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 703/20 z dnia 14.07.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 765 482,46 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.07.2020
Czytany 124 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.07.2020 - 12:19