Informacja o podwyższeniu dofinansowania dla projektu RPLD.06.03.02-10-0009/17

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 704/20 z dnia 14 lipca 2020 roku, podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu złożonego przez Uniwersytet Łódzki w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów - Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.07.2020
Czytany 117 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  23.07.2020 - 09:35
//todo move to script